Een grafsteen in de St-Andrieskerk in Antwerpen

 
Elders (zie Nog een Joachim Laukens) hebben we gewezen op de mogelijkheden van Google Books als instrument voor genealogisch onderzoek. Inderdaad vonden we via Google Books een mogelijke 18de-eeuwse link in hartje Antwerpen, en wel in de St-Andrieskerk.
 
In 1851 publiceerde pastoor Visschers een verzameling van grafschriften in zijn parochiekerk. Pieter-Jozef Visschers, geboren in Antwerpen op 12 december 1804, was pastoor van juni 1843 tot aan zijn dood op 11 juni 1861. Een plein aan de kerk draagt zijn naam. Naast het feit dat hij zeer geliefd was in zijn parochie maakte hij ook naam als auteur van verschillende boeken, onder meer over de St-Andrieskerk.
 
Eén van die boeken was dus het fameuze werk over de grafschriften. Op blz 207 vonden we volgende vermelding:
 
 
 
 
 
Oude grafschriften van naamgenoten zijn zeldzaam: we kennen één grafkruis dat nu nog te zien is aan de kerk van Achel, afkomstig van het graf van Jan Laukens, schepen van de schepenbank van Grevenbroek. Hij overleed in 1678. De mogelijkheid dat nog een grafsteen van een Laukens in de St-Andrieskerk in Antwerpen zou terug te vinden zijn diende uiteraard onderzocht, temeer aangezien de plaatsbeschrijving (“in het cruyswerck”) erg nauwkeurig is! Een bezoek ter plaatse leverde evenwel niets op. De reden is duidelijk: In het verleden is de vloer van de kerk herhaalde keren opgebroken en opnieuw gelegd; dus bij één van die gelegenheden moet de steen verdwenen zijn. En gemiste kans dus!
Niet alleen Hendrick Laukens en zijn vrouw, maar ook hun dochter lag onder de steen begraven:
 
 
 
 
In het Felixarchief in Antwerpen vonden we in de parochieregisters van St-Andries een huwelijk van Henricus Laukens en Elisabeth Peeters op 8 juli 1698. Zij kregen vier kinderen:
-         Laukens Henricus: gedoopt op 18 juni 1700, maar waarschijnlijk kort daarop overleden
-         Laukens Henricus: gedoopt 19 december 1701
-         Laukens Antonia Elisabeth: gedoopt 13 juni 1704, en volgens de grafsteen overleden op 12 december 1714
-         Laukens Jacobus: geboren 5 mei 1707
 
Henricus Laukens, waarschijnlijk de zoon waarvan hierboven sprake, overleed op 21 april 1752. Van de andere zoon, Jacobus Laukens, vonden we twee huwelijken terug, op 26 oktober 1734 met Catharina Van Son en op 30 november 1742 met Anna Maria Landeijn. Uit beide huwelijken samen werden vijf kinderen geboren.
 
Is er nu een link met onze familie? Veel weten we nog niet, maar we hebben géén geboorte van Henricus Laukens (de vader) kunnen terugvinden in Antwerpen. Blijkbaar is hij elders geboren, en pas nadien (bij zijn huwelijk?) in de St-Andriesparochie terechtgekomen. Verder hebben we in onze data base drie personen met de naam Henricus Laukens, die geboren zijn in Achel of Hamont, en waarvan we nadien het spoor bijster zijn. Eén daarvan, de zoon van Theodoor Laukens en Catharina Janssen, werd geboren op 28 september 1675, en komt daardoor qua leeftijd het meest in aanmerking (huwelijk in 1698).
 
Soms kan men, op basis van de naam van de kinderen, en van de namen van peter en meter, een verband leggen. In dit geval geven deze namen echter geen verdere indicatie. Het is voorlopig dus gissen naar een mogelijke link met onze familie!
 
Overigens kwam ook later de naam Laukens nog voor in Antwerpen: in "Le double Guide Commercial" van Antwerpen , jaargang 1840, vinden we drie referenties :
 
Laukens A, menuissier et détaillant, rue des juifs
Laukens Adrien, menuisier, marché aux oeufs
Laukens, la .. Liquoriste, rue des pommes
 
Afstammelingen van de naamgenoten van de 18de eeuw? Mogelijk, maar nog niet aangetoond.