Passenger Record Ellis Island

Op de web site van Ellis Island kan men - na registratie - nakijken of een bepaalde naam voorkomt op de passagierslijsten of bij de bemanningen van de schepen die New York aandeden.  Wanneer we deze lijsten controleren op de naam Laukens dan vinden we bij de bemanning  van de "Bavaria" ene Johannes A.W. Laukens. Het schip kwam van Gibraltar en arriveerde op 11 augustus 1919 in New York .  Deze Johannes Laukens was van Nederlandse nationaliteit en 24 jaar oud. Hij moet dus omstreeks 1895 geboren zijn. De lijst vertelt ons ook dat hij 5 voet 6 inches groot was en 125 pond woog. Hij had een "physical mark" op 1 voorvinger, zijnde een anker.