Welkom op de website van de familie Laukens

U vindt hier heel wat genealogische informatie over de familie Laukens. Bovendien bevat de website gegevens over de families die verwant zijn: Lehaen, Wauters, Winkeler,... Ook uw genealogische informatie kan hier komen, mits onze families op een of andere manier aan elkaar gelinkt zijn! Laat het ons weten via het contact-formulier.

Laatste wijzigingen

16 juni 2023 - Eindelijk! Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar hier is het dan: het ultieme Laukens-boek, met als titel "Zes eeuwen Laukens". Lees er over In het hoofdmenu!

13 februari 2021 Na de vondst van een verre verwant - Johannes A.W. Laukens - in de Verenigde Staten zijn we verder gegaan in onze speurtocht naar naamgenoten in de nieuwe wereld. Ontdek waarom technieken zoals handschriftherkenning voorlopig nog niet steeds het gewenste resultaat genereren. Lees hiervoor "Laukens in de Verenigde Staten' in de rubriek "Missing links' van het hoofdmenu.

4 februari 2021 Een "Missing Link" opgelost! Begin vorige eeuw arriveerde op Ellis Island een zekere Johannes A.W. Laukens, afkomstig uit Nederland. Wij hebben zijn identiteit uiteindelijk kunnen vastleggen: Hij was geboren in Hellevoetsluis bij Rotterdam, en telg van de Achelse - dus onze - tak. Lees verder over zijn (zeemans-)leven in de rubriek "Familiegeschiedenis' van het hoofdmenu.

2 januari 2020 Het schema dat de samenhang weergeeft tussen de verschillende takken van de familie werd aangepast. Je vindt het als onderdeel van de map "De stamboom" in het hoofdmenu.

8 december 2019 Wij hebben enkele titels in ons hoofdmenu gewijzigd: het item "De verhalen" werd "Familiegeschiedenis", en de rubriek "Geschiedenis" werd "Historische context". We denken dat deze titels beter aansluiten bij de inhoud, die overigens ongewijzigd blijft.

20 mei 2019 Op 5/2/1696 trouwde een zekere Joannes Laukens in Rupelmonde; hij is zowat de stamvader van onze naamgenoten in het Waasland. Er zijn echter indicaties dat hij de broer is van Henricus Laukens, die op 8/7/1698 in de Sint-Andrieskerk van Antwerpen huwde. Wij vonden genoeg aanwijzingen om er een item in de rubriek "Missing Links" van het hoofdmenu aan te wijden.

21 januari 2019 Via onze onderzoekingen zijn we er in geslaagd een aantal missing links verder uit te spitten, en vaak werden verwantschappen met "onze" tak geheel of gedeeltelijk aangetoond. Daarom hebben wij een aantal pagina's van "Missing links" naar "De verhalen" kunnen overplaatsen. Wij hebben bovendien deze rubrieken in de mate van het mogelijke chronologisch gerangschikt.

11 januari 2019 Mathieu Schuurmans bezorgde ons de tekst van het artikel dat hij in de "Grevenbroeker Echo's" plaatste over de aflossing in 1603 van een honderdjarige hypotheek. Een stuk over de vroegste geschiedenis - begin de 16de eeuw - van onze familie! Lees er meer over onder de menutitel "De verhalen".

28 december 2018 De tekst van het item "Een grafsteen in de Sint-Andrieskerk in Antwerpen" werd aangepast aan nieuwe onderzoekingen, en o.m. aangevuld met een parenteel. Lees deze tekst onder de menutitel "(Missing) Links".

22 oktober 2018 Een tijdje geleden plaatsten we een berichtje over de oudst gekende foto van een Laukens, een "carte-de-visite" van Dorothé Laukens (1817-1889). Volgens een analyse van Peter Eyckerman moest deze foto dateren van het begin van de zeventiger jaren in de 19de eeuw. Een verder onderzoek naar de achtereenvolgende woonplaatsen van Dorothé bracht aan het licht dat de fotograaf letterlijk om de hoek woonde in die periode! De datering wordt hiermee bevestigd. Zie de aangepaste tekst in het hoofdmenu.

23 mei 2018 Zoals men weet dateren wij de geboorte van onze oudste naamgenoot in de 15de eeuw, vóór 1430 meer bepaald. Recent onderzoek liet toe onze vroegste stamboom verder aan te vullen en waar nodig aan te passen. Zie hierover o.m. ons bericht van 18 februari. Kwartierstaten en parentelen werden op basis van de nieuwe kennis op verschillende plaatsen gewijzigd. Bekijk hiervoor "Stamboomoverzichten" in onze rubriek "De Stamboom" van het hoofdmenu. Voor de detailgegevens moet men - zoals steeds - geregistreerd zijn.

18 februari 2018 Het burgerlijk huwelijk dateert pas van na de Franse revolutie, daarvóór bestond enkel het kerkelijk huwelijk, is de gangbare stelling onder genealogen. Toch bestond er in de 17de en 18de eeuw al een soort "burgerlijk" huwelijk, met name in de (Protestantse) Verenigde Provinciën. Katholieke huwelijken werden toen immers niet erkend. Om erkend te worden moeten Katholieken hun huwelijk voor de schepenbank afsluiten. Zo ook voor één van onze voorouders: Godefridus Laukens die op 22 juni 1755 in Borkel huwde. De aktes brachten ook nog enkele onverwachte wendingen, waardoor we onze stamboom deels moesten herschikken. Lees er alles over in onze pagina "Welke Godefridus?" onder de rubriek "De verhalen" van het hoofdmenu.

12 november 2017 Het levensverhaal van Theo Laukens en Henriette Lehaen werd aangevuld met bijkomende gegevens. Met onze dank aan o.m. het fenomenale geheugen van Treza Van Werde! Een boeiend verhaal voor wie Theo en Henriette gekend heeft! Enkel te lezen voor gebruikers die geregistreerd hebben.

14 september 2017 In de late middeleeuwen maakten twee personen met de naam Laukens deel uit van het stadbestuur van Leuven, maar was het familie? Zie "Een zeer vroege vermelding van Laukens in Leuven?" onder de rubriek "(Missing) Links" in het hoofdmenu.

22 januari 2017 We hebben een aantal spannende maanden achter de rug: zou een DNA-analyse onze stamboom wetenschappelijk onderbouwen of niet? Lees er alles over in "DNA-analyses kunnen genealogisch verband bevestigen of tegenspreken!" onder de rubriek "Genealogie en DNA-onderzoek" in het hoofdmenu.

11 juli 2016 Op 24 juni 2016 overleed in Blankenberge Maurits Laukens. Hij werd 103,5 jaar oud, en is daarmee de oudste Laukens die we ooit gekend hebben! Sinds Pasen 2016 was zijn gezondheidstoestand langzaamaan achteruit gegaan. Tot een week voor zijn afsterven bleef hij evenwel helder van geest. Maurits is bijgezet in de grafkelder van zijn echtgenote, Maria Vercruyce, op het kerkhof van zijn geboortedorp Nieuwmunster. Naar aanleiding van zijn honderdste verjaardag op 22 december 2012 hebben wij op onze website een uitgebreide levensloop geplaatst. U kan deze pagina vinden onder de rubriek "De verhalen" in het hoofdmenu. Wij betuigen aan de familie langs deze weg onze gevoelens van medeleven.

11 mei 2016 In Rodemack (Lotharingen, Frankrijk) woonden er in de achttiende en negentiende eeuw naamgenoten, afkomstig van de tak in Bergeijk. Maar waarom wordt de naam plotseling Lauckens gespeld? Ontdek waarom men voorzichtig moet omgaan met het overnemen van gegevens van derden. Klik op “Lau(c)kens in Lotharingen: met of zonder c ?” in “(Missing) Links” van het hoofdmenu.

2 april 2016 Een foto van een Laukens die méér dan 140 jaar geleden gemaakt is: Is dit de oudste foto van een naamgenoot? Kijk waar deze "carte-de-visite" tot stand kwam en hoe ze juist gedateerd werd. Lees het item in het hoofdmenu!

5 maart 2016 Na de ontdekking van een grafsteen met de naam Laukens in het voormalige predikherenklooster van Mechelen hebben we de aanwezigheid van naamgenoten in de Dijlestad uitgebreid in kaart gebracht. Klik daarvoor op "Laukens in Mechelen" in het menu-item "Missing links"

21 januari 2016 Ons grafstenenproject is on line : Bekijk foto's van grafstenen, scans van overlijdensberichten en gedachtenisprentjes! Surf in het hoofdmenu naar het gelijknamige item. Kijk ook eens na of je zelf een bijdrage kan leveren aan dit erfgoed, klik daarvoor op "Grafstenproject - Wilt u ons helpen?" en gebruik het contactformulier!

27 oktober 2015 Beschikt u over foto's van grafstenen waarop de naam Laukens voorkomt? Bent u op de hoogte van dergelijke graven en wilt u die voor onze website fotograferen? Wij zouden uw hulp sterk appreciëren! Hoe? Klik op het item "Grafstenen met de naam Laukens" in het hoofdmenu.

25 oktober 2015 We stammen allen af van koningen, maar ook van misdadigers! Als je naar de geschiedenis van je familie speurt kom je ook minder fraaie gebeurtenissen tegen, waarbij een familielid als dader of slachtoffer van een misdaad vermeld wordt. Wij hebben er een apart item aan gewijd. Zie "Laukens in aanraking met het gerecht" onder "De verhalen" in het hoofdmenu.

19 augustus 2015 Sommige bekende Belgen hebben nooit geweten dat zij "Belg" waren. Zo ook onze voorouders. Lees hoe onze "genealogische nationaliteit" wijzigt naarmate we generaties terugkijken. Bekijk het item "Over herkomst en nationaliteit" onder "De Stamboom" in het hoofdmenu.

24 september 2014 Over koningen en bedelaars, de Da Vinci code, Karel de Grote en nog veel meer: een verrassende kijk op de genealogie. Lees erover in ons nieuw item "Zin en onzin van heel grote stambomen". Zie onder "De Stamboom", in het hoofdmenu.

28 juni 2014 Omdat nogal wat naamgenoten links hebben met Bergeijk en Luyksgestel hebben we deze tak eens grondig in kaart gebracht. Het resultaat: heel wat verbanden met andere plaatsen, maar (voorlopig?) niet met Achel. Bekijk het menu-item onder "(Missing) links" van het hoofdmenu. Als je een account hebt kan je het parenteel van Willem Jan Laukens - de oudste naamgenoot in Bergeijk - ook bekijken! Zie onder "De Stamboom", eveneens in het hoofdmenu

14 april 2014 Naast onze rechtstreekse voorvader, Laurentius Laukens (Achel 1760 – Batavia 1795) en zijn broer Henricus vonden we nog naamgenoten die in de Verenigde Oost-Indische Compagnie dienst namen. Lees hun verhaal in het menu-item “ Naamgenoten in de VOC” onder “De verhalen” van het hoofdmenu.

9 januari 2014 "Hoeveel naamgenoten hebben we?" is een veel gestelde vraag. Wij hebben er getracht een antwoord op te vinden. Bekijk onze berekening in een menu-item onder "De naam" van het hoofdmenu.

26 december 2013 Do you live in Australia? Is your family name Laukens? You will almost certain find your roots in Achel, a small village in the North of Belgium. Click " Emigration to Australia" in the "(Missing) links" (Main Menu)

26 december 2013 De pagina over de emigratie naar Australië werd herschreven en aangevuld met nieuwe gegevens: Bent u een Laukens, en woont u in Australië, dan is de kans zeer groot dat uw roots in Achel liggen! Zie het menu-item onder (Missing) Links van het Hoofdmenu.

29 november 2013 De pagina over de Nederlandse link (zie de samenvatting onder "(Missing) Links") werd op basis van nieuw beschikbare gegevens aangevuld. De aanpassing resulteerde in een bijgewerkt schema met de samenhang tussen de verschillende takken. Je kan dit schema bekijken in het menu-item onder "De stamboom".

16 november 2013 De stamboomoverzichten (kwartierstaten, parentelen) werden geactualiseerd met de meest recente gegevens. Heel wat aanvullingen werden gedaan. Voor zij die graag grasduinen in de vorige generaties, of die recente familie-uitbreidingen wensen op te volgen, de moeite om eens een kijkje te nemen. Kijk onder "stamboomoverzichten". U moet wel geregistreerd zijn als account.

12 november 2013 Uit een familiereconstructie blijkt dat onze naamgenoten in het land van Waas in de 18de eeuw één gemeenschappelijke stamvader hadden: Joannes Laukens, die op 15/1/1696 in Rupelmonde huwde. Zijn roots, en dus ook een eventuele link naar Achel, zijn voorlopig nog onbekend. Bekijk het volledig herschreven item in de Missing links.

20 september 2013 Bij het overlopen van de volkstelling van 1796 (Franse tijd) stootten we letterlijk in de marge op een beschrijving van de werkzaamheden van de teuten. Wij hebben deze beschrijving mee opgenomen in de pagina over de teuten onder de rubriek "geschiedenis" van het hoofdmenu.

18 september 2013 De digitalisering van een aantal belangrijke archieven in België en Nederland heeft het opzoekingswerk veel vergemakkelijkt. Welke archieven dit zijn leest u in "Bronnen en Links"; hoe we van deze bronnen gebruik maakten is te vinden in de pagina "Methodiek". Kijk in het hoofdmenu.

29 april 2013 Voor wie van historische recepten houdt: we ontdekten twee oude manieren om Laukensperen te stoven. Maar is er een verband met onze naam? Zoek het uit in de rubriek de verhalen!

22 december 2012 Maurits Laukens wordt 100 jaar! Hij is daarmee de oudste Laukens ooit. Maurits is een rechtstreekse afstammeling van Herman Laukens, onze naamgever uit de 15de eeuw. Lees de boeiende levensloop van deze naamgenoot uit de West-Vlaamse tak in het menu-item "De verhalen".

9 oktober 2012 Laukens als plaatsnaam: er zijn er niet veel, maar we hebben er toch gevonden! Onze zoektocht leverde enkele boeiende gegevens op. Bekijk het item in het hoofdmenu.

5 maart 2012 De stam Winkeler is afkomstig uit Friesland, en kwam in de 19de eeuw in Antwerpen terecht. De genealogie werd grotendeels in kaart gebracht door wijlen Leo Winkeler (1919-1983). U vindt een parenteel in onze stamboomoverzichten.

11 februari 2012 In 1986-1987 publiceerde wijlen Willy Lehaen een uitgebreide genealogie van de familie Lehaen. Wij hebben deze informatie verwerkt en waar mogelijk aangevuld in onze database. Zie het item "De stam Lehaen" in ons hoofdmenu, en neem een kijkje in de database via de stamboomoverzichten.

22 december 2011 Op 22 december 2011 wordt Maurits Laukens uit Wenduine 99 jaar. Hij is daarmee waarschijnlijk onze oudste naamgenoot. Van harte proficiat! Maurits heeft zelf heel wat opzoekingswerk verricht in verband met zijn stamboom. Wij hopen binnenkort de resultaten van zijn opzoekingen in onze website te kunnen integreren.

6 december 2011 Onze wereldkaart is actief! Exploreer de plekken waar onze naamgenoten aanwezig waren. Klik op het menu-item "Laukens op de wereldkaart" of rechtstreeks op de kaart hiernaast.

25 oktober 2011 Via de website van Familiekunde Vlaanderen afdeling land van Waas vonden we in die streek nogal wat naamgenoten, vooral in Rupelmonde. Voorlopig beschikken we over weinig details, maar het lijkt ons toch de moeite om alvast de lijst te publiceren. Zie "Laukens in het land van Waas" onder het menu item "Missing links"

18 oktober 2011 Bij het opvragen van stamboomoverzichten wordt soms, via een pop-up window (apart schermpje), gevraagd om gebruikersnaam en paswoord in te geven, zelfs als men al aangelogd is. Dit technisch probleem geeft soms aanleiding tot misverstanden. Het volstaat evenwel beide gegevens terug in te geven (opgelet: hoofdlettergevoelig!) om verder door te gaan. Zijn er nog problemen, gelieve dan via het contactformulier contact op te nemen met de webmaster.

10 oktober 2011 Al lang voordat er sprake was van Ellis Island trokken vele miljoenen Europeanen naar de Verenigde Staten. Wij vonden een aantal naamgenoten terug. Zie "Laukens in de Verenigde Staten" in de "Missing Links"

14 juni 2011 Op vraag van geïnteresseerden werd bij de stamboomoverzichten de mogelijkheid toegevoegd om de informatie van kwartierstaten en parenteel ook grafisch op te vragen. Voor velen is dit overzichtelijker dan lijsten of tabellen. Zie in het menu-item "De stamboom" en klik op "Stamboomoverzichten". Enkel voor geregistreerden! Bedankt voor de suggestie Joke!

5 juni 2011 Zopas verscheen een boeiend boek over de teuten. Het werd geschreven door Jozef Mertens. Hij doorprikt een aantal mythes die ontstaan zijn in de 19de eeuw. Redenen genoeg om onze tekst over de teuten bij te werken. Zie verder in de rubriek "Teuten" in het menu-item "Geschiedenis", waar ook de referenties naar het boek terug te vinden zijn.

27 januari 2011 Dank zij de inbreng van Jan Laukens konden we de West-Friese Nederlandse tak in kaart brengen. Deze tak is met zekerheid afkomstig uit Achel. In de jaren vijftig van vorige eeuw trokken enkele leden van deze tak naar Australië. Zie "Samenhang tussen de verschillende takken" in de rubriek Stamboom en ook "Emigratie naar Australiê" in de (Missing) links.

13 december 2010 Op basis van de laatste onderzoeken werd het schema dat de samenhang van de familie weergeeft aangepast. Met name in Nederland is de lijst met naamgenoten die genealogisch met Achel verbonden zijn flink uitgebreid! Zie "Samenhang" onder het menu-item "De Stamboom".

7 september 2010 Verdwijnt de naam Laukens? N.a.v. een artikel in de krant hebben we wat opzoekingswerk verricht. Het aantal familienamen daalt inderdaad, maar voor onze familie is er voorlopig nog geen reden tot paniek...

3 september 2010 Gedurende minstens 250 jaar werd de herberg "Den Prins van Luyck" in Achel bewoond door de familie Laukens. Mathieu Schuurmans schreef er een uitgebreide en boeiende tekst over. Te vinden in de rubriek "Verhalen".

30 augustus 2010 DNA-onderzoek kan een doorbraak betekenen in vastgelopen genealogische opzoekingen. Wij nemen alvast deel aan het project van Familiekunde Vlaanderen in samenwerking met de Universiteit van Leuven!

29 augustus 2010 In de rubriek "Verhalen" plaatsten wij een tekst van Mathieu Schuurmans. Hij handelt over de regeling van een manslag uit 1678. Boeiend hoe onze voorouders zoiets oplosten!

24 mei 2010 Het familieverhaal van Theo Laukens en Henriette Lehaen werd verder aangevuld, meer bepaald wat hun verblijf in Tongeren betreft.

3 februari 2010 In Tilburg duikt de naam Laukens al heel vroeg op in de 16de eeuw. Een nieuwe naamgever op nauwelijks 50 kilometervan Achel, of toch familie? We weten het niet, maar in beide gevallen is het zeer merkwaardig!. Zie "Nog een naamgever in Tilburg?" in het menu onder de rubriek "De naam".

19 januari 2010 Ook in de genealogie zijn er bedriegers en oplichters actief! Zie onder "Methodiek".

22 november 2009 Onze naam duikt ook op in voormalig Nederlands Indië. Een kluif voor onze Nederlandse naamgenoten?

5 november 2009 In de 18de eeuw kwam de naam Laukens vrij veel voor in Mechelen; in de negentiende eeuw was de naam alweer verdwenen.... Zie "Antonius Laukens in Mechelen"

4 november 2009 De nakomelingen van Adrianus Laukens (Achel 1759 - Wageningen 1819) werden in het parenteel van onze stamvader Herman Laukens (1470) mee opgenomen. Zie "Nog een Joachim Laukens"

28 oktober 2009 Via Google Books kwamen we nog een Laukens op het spoor: Een grafsteen van Hendrick Laukens in de St-Andrieskerk in Antwerpen.

13 oktober 2009 Omdat er belangstelling voor onze website bestaat vanuit het buitenland, hebben we een pagina "FAQ (frequently asked questions)" toegevoegd in het Engels.

9 oktober 2009 - Via Google Books, een veelbelovende nieuwe bron (bedankt voor de tip Kris), zijn we een mogelijke link met Nederland op het spoor gekomen. Zie hiervoor "Nog een Joachim Laukens"

30 september 2009 - We hebben de ontvangen aanvullingen op onze stamboomgegevens al verwerkt in onze data base. Ze zijn deelwijze al terug te vinden in een aantal van onze rapporten. Onze dank aan Marc, Niels en Jos voor hun gegevens!

23 september 2009 - We hebben heel wat reacties m.b.t. onze stamboom binnen na de start van onze website, waarvoor uiteraard onze dank. De komende dagen gaan we deze reacties verwerken en in de stamboomrapporten opnemen!

20 september 2009 - We vonden een link naar onze familienaam in Kalmthout in 1629; een vroege verwijzing dus. Of het familie is, is uiteraard nog lang niet duidelijk!

11 september 2009 - Een familiegeschiedenis is nooit af. Bijgevolg is het de bedoeling onze website regelmatig bij te werken. Om het de bezoeker gemakkelijker te maken nieuwe gegevens terug te vinden zullen we hem op deze plaats op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen en/of aanvullingen. Zeer binnenkort gaan we bijvoorbeeld nog meer info opnemen over de periode van de 15de eeuw, de periode dus waarin onze naam is ontstaan. We plannen ook nog een fotoboek over onze familie. En als jullie ideeën of bijdragen hebben: laat ze maar komen! Blijven aanloggen dus!