Lau(c)kens in Lotharingen: met of zonder c ?

Bij ons genealogisch onderzoek baseren we ons zoveel mogelijk op rechtstreekse bronnen (parochieregisters, aktes van burgerlijke stand, bevolkingsregisters,…).  Gegevens door derden verzameld kunnen uiteraard waardevolle informatie bevatten, maar de betrouwbaarheid van deze informatie wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de geraadpleegde bron. Zeker wanneer men de auteur van de informatie niet kent is een gezond scepticisme aangewezen. Wanneer de oorsprong van de informatie onzeker is zouden bijgevolg de basisdocumenten moeten worden opgezocht, wat - zeker in het buitenland - uiteraard niet altijd vanzelfsprekend is!

Een link via Geneanet

Via de Nieuwsbrief “Geneanet houdt u op de hoogte” ontvang je automatisch een berichtje wanneer er bij de gebruikers van Geneanet een wijziging is betreffende een naam of namen die je wenst op te volgen. Veelal zijn die gegevens al gekend in onze eigen data base, en brengen ze bijgevolg geen extra informatie aan. Af en toe echter komen we toch nieuwe links op het spoor. En dit was onlangs het geval bij de melding(en) over het huwelijk in 1774 van ene Guillaume Lauckens met Marie Catherine Weber in Rodemack, Moselle, Lorraine in Frankrijk.  We waren al wel op de hoogte van het bestaan van naamgenoten in Lotharingen in de achttiende eeuw, zonder dat we evenwel een link met een bestaande tak konden aantonen. De informatie bij dit huwelijk bracht echter een nieuw spoor. Guillaume Laukens werd omschreven als de zoon van Adrien, “Marchand a Bergkeick (Hollande)”, en van Dingene Wouters.

Deze gegevens deden uiteraard een belletje rinkelen, want we hadden onlangs nog een studie gemaakt van de Laukens/Lauwkens-tak in Bergeijk, Luyksgestel en Lommel (zie http://www.laukens.be/genealogie/content/laukens-bergeijk-en-luyksgestel). Deze uitgebreide tak is voorlopig echter nog niet te linken met de tak in Achel.

Van Bergeijk naar Rodemack

Adrien Lauckens  werd geboren op 21/11/1688 in Bergeijk als Adrianus Laukens, zoon van Hubertus Willem Laukens en Elisabeth “eius uxorus” (“zijn echtgenote”). Zoals wel meer gebeurde in geboorteregisters werd de familienaam van de moeder niet vermeld. Aangezien bij de kinderen uit dit huwelijk viermaal een Martens als getuige werd vermeld, is de kans echter behoorlijk dat de moeder Elisabeth Martens was. 

Adrianus huwde met Dingena Wouters Jans, en uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren

De jongste zoon heet Willem (Wilhelmus) Laukens, geboren op 10/4/1734 in Bergeijk.  Doopgetuigen waren Joannes Wilhelmus Wauters en Jacoba Laukens.

Dit moet de Guillaume zijn die we in Rodemack terugvonden: Guillaume is immers het Franstalig equivalent van Willem. Dit zou betekenen dat alvast Willem naar de Elzas verhuisd is en er huwde.  Of zijn vader Adrianus ook in Rodemack terechtgekomen is, is voorlopig niet duidelijk. Het zou kunnen: We hebben geen overlijdensdatum van hem gevonden in Bergeijk of elders.

Vader Adrianus wordt omschreven als een “marchand” uit “Bergkeick”. Mogelijk was hij een teut, de kans is zelfs vrij groot, aangezien er nogal wat teuten (textielteuten, haarteuten) actief waren in Lotharingen. Zie hierover http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/teuten.html

Het zou kunnen dat de zoon Willem in de voetsporen van zijn vader is getreden, en dat hij als teut zijn toekomstige echtgenote in Rodemack heeft leren kennen.

Uit verschillende stambomen, niet uitsluitend op Geneanet, haalden we nog volgende gegevens:

Guillaume (Willem) Lauckens (Laukens) huwde op 31/5/1774 in Rodemack met Marie Catherine Weber ( Rodemack 22/4/1754 - 18/11/1823). Uit dit huwelijk is één zoon gekend:

Voltaire Lauckens (Rodemack 3/3/1780 - 28/3/1821). 

Guillaume (Willem) Lauckens (Laukens) zou in Rodemack overleden zijn op 6 oktober 1784, het is dus zeer wel mogelijk dat Voltaire, geboren in 1780, enig kind was. 

Voltaire huwde op 3/2/1801 in Rodemack met Marie Marguerite Hemmer (1776-1831). Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:

Nicolas Mathias Lauckens (Rodemack 11/1/1802 - Bingen 16/10/1870)

Nicolas Lauckens (Rodemack 5/2/1803 - 5/2/1803)

Marie Catherine Lauckens (1804-1804)

Augustin Lauckens (Rodemack 28/9/1808)

Een huwelijk in Luxemburg

Nicolas Mathias huwde op 30 april 1829 in Luxemburg (Groot-Hertogdom) met Josephine Willibrorde Elisabeth Marie Suttor, geboren in Bertrange op 8 oktober 1807, en overleden op 21/5/1872 in Schonberg.  Zij was de dochter van Jean Pierre Suttor, docter in de geneeskunde, lid van de conseil de régence de la ville en van Marie Anne Baelesse, overleden op 7 april 1820. 

Het was duidelijk een huwelijk van stand, te zien aan de getuigenlijst waarop een baron uit de Belgisch-Luxemburgse noblesse, een “pharmacien” en een “chirurgien” voorkomen. Eén der getuigen was de 21-jarige Augustin Laukens, broer van de bruidegom, maar waarvan we voorlopig niet weten of hij een gezin gesticht heeft en eventueel de naam heeft verder gezet.

Opvallend: de naam wordt Laukens geschreven, zonder c,  bruidegom en getuige tekenen beiden met dezelfde schrijfwijze.

Voor zover de gegevens van Geneanet aangeven zou Nicolas Mathias  en zijn echtgenote drie dochters gekregen hebben:

Marie Louis Joséphine Lauckens (Rodemack 17/3/1831-15/4/1831)

Anne Elisbeth Lauckens (Rodemack 20/6/1832)

Marie Louise Joséphine Lauckens (Rodemack 19/8/1833)

Het echtpaar is na het huwelijk in Rodemack gaan wonen, waar Nicolas Mathias blijkbaar het beroep van “Percepteur” (belastingontvanger) uitoefende.

Van het derde kind, Marie Louise Joséphine, weten we dat ze op 6/6/1874 huwde met Bertin Charles Auguste, aldaar geboren op 1/5/1847. Hij was een “marchand de bois” en zij “directrice de pensionaat”.

De schrijfwijze van de naam: Laukens of Lauckens?

Op bovengenoemde links in Geneanet wordt de naam systematisch met ck geschreven, daar waar in de officiële akte van het huwelijk in Luxemburg de naam Laukens wordt gespeld. De naamgenoten die het huwelijk bijwoonden (al de derde generatie in Rodemack!) tekenden ook met deze spellingswijze.  Er is dus wel gerede twijfel of de schrijfwijze op Geneanet de juiste is:  wordt de naam op de officiële stukken die door de onderzoeker in Rodemack mogelijk geraadpleegd werden Lauckens dan wel Laukens gespeld? 

Op zoek naar een antwoord zochten we contact met de eigenaars van de twee stambomen op internet met de vraag waar “hun” spelling vandaan komt. Het antwoord was enigszins teleurstellend: ze bedankten beleefd voor de informatie maar nieuwe gegevens werden niet geleverd. Bijgevolg weten we nog steeds niet waar de schrijfwijze Lauckens vandaan kan komen. Mogelijk hebben beiden hun gegevens zonder verder controle van derden overgenomen.

Zoals in de inleiding vermeld zouden we die originele documenten moeten kunnen raadplegen om de gebruikte spellingsvariant te achterhalen. In afwachting noteren wij de naam in onze data base als Laukens, ook voor de tak in Rodemack. Uiteraard zijn de gegevens waarvan wij géén originele documenten hebben onder voorbehoud.

Zijn er nog naamgenoten in Lotharingen?

Of de naam nog voortgezet is in de streek weten we niet. Het zoeken van de naam “Lauckens” mét of zonder c op internet gaf in ieder geval geen enkel resultaat.