Benamingen van voorouders

Op een Engelstalige website vond en we een bijdrage van een dame die de Duitse en de Engelse benamingen van de generaties met elkaar probeerde te vergelijken, en ze was verbaasd over de "taalrijkdom", zoals ze het uitdrukte, van de Duitse benamingen. Zij deed ook een poging om de Duitse benamingen naar het Engels te vertalen. Afgezien van de kwaliteit van de vertaling had de dame gelijk. De Engelse benamingen van generaties getuigen inderdaad niet van veel inspiratie: de ouders van de grootouders (grandparents) zijn great-grandparents, en voor elke volgende generatie komt er een “great” voor. Dit staat in schril contrast met de benamingen in het Duits of het Nederlands! Zeg nu zelf: "mijn edel-stam-betovergrootvader” klinkt toch wel héél anders dan “my 26th great- grandfather” (als ik tenminste juist geteld heb)!
 
Hieronder de overzichten naast elkaar. Eigenaardig is dat het Nederlandse “oudouders” niet overeenkomt met het Duitse “Alteltern”, maar met “Altgrosseltern”. Het Duitse “Alteltern” komt overeen met ons “betovergrootouders”.
 

Generatie
Nederlands
Duits
Engels
Frans
1
probant
Proband
Proband
Proband
2
ouders
Eltern
Parents
Parents
3
grootouders
Grosseltern
Grandparents
Grand-parents ou Aïeuls
4
overgrootouders
Urgrosseltern
Great-grandparents
Arrière-grand-parents ou Bisaïeuls
5
betovergrootouders
Alteltern
Great-great-grandparents or 2nd Great-grand Parents
Trisaïeuls
6
oudouders
Altgrosseltern
Great-great-great-grandparents or 3d Great-grand Parents
Quadrisaïeuls
7
oudgrootouders
Alturgrosseltern
….    4th-Great-grand-parent
Quintaïeuls
8
oudovergrootouders
Obereltern
….    5th-great-grandparent
Sextaïeuls
9
oudbetovergrootouders
Obergrosseltern
….    Enz
Septaïeuls
10
stam-ouders
Oberurgrosseltern
 
Octaïeuls
11
stam-grootouders
Stammeltern
 
Nonaïeuls
12
stam-overgrootouders
Stammgrosseltern
 
Décaïeuls
13
stam-betovergrootouders
Stamurgrosseltern
 
Undécaïeuls
14
stam-oudouders
Ahneneltern
 
Dodécaïeuls
15
stam-oudgrootouders
Ahnengrosseltern
 
Tridécaïeuls
16
stam-oudovergrootouders
Ahnenurgrosseltern
 
Quadrisdécaïeuls
17
stam-oudbetovergrootouders
Urahneneltern
 
Quintadécaïeuls
18
edel-ouders
Urahnengroßeltern
 
Sextadécaïeuls
19
edel-grootouders
Urahnenurgroßeltern
 
 
20
edel-overgrootouders
Erzeltern
 
 
21
edel-betovergrootouders
Erzgroßeltern
 
 
22
edel-oudouders
Erzurgroßeltern
 
 
23
edel-oudgrootouders
Erzahneneltern
 
 
24
edel-oudovergrootouders
Erzahnengrosseltern
 
 
25
edel-oudbetovergrootouders
Erzahnenurgrosseltern
 
 
26
edel-stam-ouders
 
 
 
27
edel-stam-grootouders
 
 
 
28
edel-stam-overgrootouders
 
 
 
29
edel-stam-betovergrootouders
 
 
 
30
edel-stam-oudouders
 
 
 
31
edel-stam-oudgrootouders
 
 
 
32
edel-stam-oudovergrootouders
 
 
 
33
edel-stam-oudbetovergrootouders
 
 
 
34
voor-ouders
 
 
 
35
voor-grootouders
 
 
 
36
voor-overgrootouders
 
 
 
37
voor-betovergrootouders
 
 
 
 
enzovoort (t/m 65ste generatie)
 
 
 
 
"aarts" tot generatie 129
 
 
 
 
"opper" tot generatie 257
 
 
 
 
"hoog" tot generatie 513