De Nederlandse link samengevat

De naam Laukens is niet zo vaak te vinden in Nederland (zie Verspreiding van de naam Laukens)

Als je "Nog een naamgever in Tilburg?" leest, dan is het zeer wel mogelijk dat de naam op meer dan één plaats, en dan nog ongeveer gelijktijdig, ontstaan is !
 
Welke links konden we dan wel, en welke niet achterhalen?
  
We weten dat in de zeventiende eeuw net over de grens van het huidige België, in Bergeijk, en later ook in Luijksgestel, naamgenoten woonden, zonder dat we op dit ogenblik de link met Achel kunnen aantonen ( zie hierover " Laukens in Bergeijk en Luyksgestel"). Afstammelingen van deze naamgenoten  zorgden voor verspreiding naar Nederland (en zelfs naar Duitsland).
 
Alle vandaag gekende links met Nederland zijn afstammelingen van Gerardus Lauckens (Achel 1728 – Achel 1766). Hij had zes kinderen; van drie zonen hebben we nakomelingen teruggevonden:
 

- Godefridus Laukens (Achel 1748 – Achel 1780), waarvan een zoon Joannes (Achel 1789 – Boxmeer 1866) in Nederland een gezin stichtte met vertakkingen in Putterhoek en Boxmeer.

 
- Adrianus Laukens (Achel 1759 – Wageningen 1819), waarvan we nakomelingen terugvonden in Rheden, Wageningen, Maastricht, Boxmeer… Zie  ook  Nog een Joachim Laukens).  
 

- Petrus Johannes (Achel 1755 – Achel 1826), waarvan minstens vijf kinderen in Nederland terecht kwamen:

 
  • Gerardus (Achel 1785 – Oud-Beijerland 1842): afstammelingen terug te vinden in Noord-Holland, en waarvan enkelen in de twintigste eeuw naar Australië zijn geëmigreerd. Zie ook “Emigratie naar Australië
 
  •  Adrianus (Achel 1788 – Goidschalxoord 1829): waarvan vandaag geen  afstammelingen gekend zijn. 
 
  • Daniel (Achel 1794 – Helmond 1821):waarvan afstammelingen in de regio van Helmond wonen
 
  • Anna -Mechtildis (Achel 1796 –‘s Hertogenbosch 1867), die terug te vinden is in de stamboom van mijn echtgenote.

 

  • Arnoldus (Achel 1801 - Brussel 1870) trok na zijn huwelijk naar Antwerpen, waar 6 van zijn 10 kinderen geboren werden. Hij verhuisde rond 1840 naar Rotterdam, waar de overige 4 kinderen het levenslicht zagen.  Arnoldus overleed in Brussel. Een aantal nakomelingen wonen nog in Rotterdam, maar enkele ervan trokken in de tweede helft van vorige eeuw naar Australië.

 

 
Een schema van het geheel vindt men in “De samenhang tussen de verschillende takken