Maurits Laukens (°Nieuwmunster 22/12/1912) wordt 100 Jaar!

Op 22 december 2012 wordt Maurits Laukens 100 jaar. Op zich al voldoende reden om even stil te staan bij dit lange leven. Maar er is meer: We hebben er onze data base nog eens op gecontroleerd, en voor zover wij weten is  Maurits de eerste 100-jarige Laukens  uit onze familiegeschiedenis  Hij mag dus met recht en reden de oudste Laukens ooit genoemd worden !

Geboren op 22 december 1912 in Nieuwmunster, behoort Maurits tot de uitgebreide West-Vlaamse tak,  die gesticht werd door  Joannes Laukens, geboren in Achel op 2 februari 1720. Zie hierover  " de samenhang tussen de verschillende takken ".  Via hem is Maurits dus rechtstreekse afstammeling van Herman Laukens, onze naamgever in de vijftiende eeuw.  Klik hier voor de stamreeks die Maurits met onze gemeenschappelijke voorouder verbindt.

De tekst met de levensloop van Maurits,  die de familie ons bezorgde, vindt u hieronder. 

 

Maurits Laukens 100 jaar

 

 

 

 

Maurits Laukens werd geboren in Nieuwmunster op 22 december 1912 , als jongste telg in het  gezin van Pieter Laukens en  Elodie Lambrecht. Maurits had vier broers , Gust, Pol, Piet, Jules, en twee zusters, Antoinette en Zoë, ondertussen allemaal gestorven.

Maurits groeide op in de beschutting van de eenvoudige landbouwgemeente Nieuwmunster.  Na de dorpschool volgde de lager middelbare school in het college van Blankenberge.

Als jongeman begon Maurits zijn weg te zoeken in seizoensarbeid in de horeca van Wenduine, afgewisseld met werk als metsergast en metser in de bouwsector.

In 1939 huwde hij met Maria Vercruyce uit Zuienkerke, die negen jaar geleden gestorven is op 28 december 2003. Ze kregen twee kinderen, Christiane en Roland. Ondertussen is de familie aangegroeid met vijf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Met de tweede wereldoorlog viel de bouwbedrijvigheid aan de kust grotendeels stil , maar voor Maurits was het de gelegenheid om zich tot zelfstandig aannemer van bouwwerken te ontplooien, via allerlei klussen  op de polderboerderijen. Na de oorlogsjaren liep dit uit op een volwaardig aannemersbedrijf voor rijhuizen, villas en appartementen. Zijn werkterrein lag vooral in Blankenberge en Uitkerke, maar ook in Brugge en Wenduine.  

In 1958 verhuisde het gezin van Nieuwmunster naar Wenduine, maar de banden met Nieuwmunster en Zuienkerke bleven nog zeer nauw.

Maurits was een bedachtzaam maar succesvol aannemer. Hij wist mogelijkheden, uitdagingen, mooie kansen en gevaren zeer goed in te schatten. Hij beschikte daartoe over een enthousiaste en zeer bekwame groep medewerkers, met wie hij, ook in de dikwijls  gure weersomstandigheden van onze kuststreek, de aangenomen werken tot eenieders tevredenheid wist te voltooien.

Maurits is zijn loopbaan in de bouwsector begonnen in de tijd dat dit nog hoofdzakelijk zware handenarbeid was, en hij heeft langzaamaan de fakkel doorgegeven aan zijn zoon Roland, in de zeventiger jaren toen de automatisering met kranen, bulldozers en op bestelling aanleveringen van beton en andere bouwmaterialen volop hun intrede deden.

Tijdens zijn onverwacht lange tijd als gepensioneerde, bleef Maurits, nieuwsgierig , gedreven en doordacht zoals steeds, zijn tijd zinvol opvullen met de aanleg van indrukwekkende verzamelingen van munten, postzegels en oude postkaarten, zonder daartoe de sociale activiteiten met familie en vrienden te verwaarlozen.

Zijn persoonlijk stamboomonderzoek bracht aan het licht dat de familie Laukens voor een belangrijke tak afkomstig is van noordelijker streken. Een belangrijke Laukens-site was reeds in de 15e eeuw gevestigd in Achel, nabij de nederlandse grens, waar nog steeds het graf van één van de voorvaderen te bezichtigen is. Van daaruit zijn er uitzwermingen gebeurd naar het Antwerpse, en naar de West-Vlaamse kuststreek, en zelfs naar Schotland en Duitsland.

Met Maurits Laukens doet alleszins de eerste honderdjarige, zijn intrede in de uitgebreide stamboomgeschiedenis van de naam ‘Laukens’.