Laukens in voormalig Nederlands Indië

Elders op onze website (zie " Laurentius Laukens in de VOC") deden we het dramatische relaas van één van mijn voorouders, die als soldaat met een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar  Batavia trok en er, nauwelijks twee jaar later, op 35-jarige leeftijd in het hospitaal overleed.

 
Er blijken echter nog meer links met de voormalige  Nederlandse kolonie te bestaan.
 
Op de website van “Roosje Roos” (http://www.roosjeroos.nl/), een  Nederlands Genealogisch Onderzoeksbureau o.m. gespecialiseerd in historisch Nederlands Indië, vonden we via de zoekfunctie een aantal overleden naamgenoten:
 
Overleden in Ambon:
Suzanna Wilhelmina Charlotta Laukens (kind), overleden op 30/6/1834
Jacobus Bernardus Franciscus Laukens, overleden op 26/9/1835
Samuel Willem Christoph Laukens, overleden op 26/1/1838
Willem Laukens Haijer (kind), overleden op 25/5/1845
 
Overleden in Rembang
Andries Jacobus Laukens, overleden op 21/1/1890
 
Verdere gegevens ontbreken vooralsnog. Mogelijk zijn deze personen  (waarschijnlijk Nederlandse) naamgenoten, of hun afstammelingen,  die destijds uitgeweken zijn naar de kolonie.  Misschien bestaan er nog afstammelingen. Een kluif voor onze Nederlandse naamgenoten?