Hoe ontstond de naam Laukens?

De naam Laukens is een patroniem, d.w.z. gebaseerd op afstamming van de vader.

 
Ergens in het verleden moet er een Laurentius geweest zijn waarmee het allemaal begonnen is. Aangezien de naam Laurentius in de dagelijkse omgang nogal lang uitviel, heeft men - zoals dat zo dikwijls het geval was en nog is - die naam ingekort tot Lau. Mogelijk omdat die persoon nogal klein van gestalte was, of misschien gewoon uit sympathie, heeft men er een verkleinwoord van gemaakt: Lauken. De kinderen van Lauken werden, conform de bovengeschetste manier,  Laukens genoemd. Later ontstonden varianten zoals Loukens en Lauwkens. Aangezien het vroeger in vele families vaak de gewoonte was de oudste zoon naar de grootvader te noemen komt ook de voornaam Laurentius in onze kwartierstaat meer dan gemiddeld voor.
 
Volgens "Het namenboek" van Van der Plank betekent Laurentius "Uit Laurentium", een stad in Latium. De naam wordt ook in verband gebracht met de plant laurier, en zou dan betekenen: "de gelauwerde". Denk daarbij aan de lauwerkrans die geschonken werd aan de overwinnaars in de antieke olympische spelen, of aan winnende legeraanvoerders bij hun triomftocht in de Romeinse tijd.
 
Van Laurentius zijn nog heel wat achternamen afgeleid! Namen zoals Laurens(z), Lauwers, Laurijssen(s) en Lauwereys liggen voor de hand, maar zo zijn ook Lauman(n)(s), Lavrijsen, Lawrence, Louwie - naast nog vele andere - patroniemen, van Laurentius afgeleid. Zelfs de Scandinavische namen Larsen en Larson, afkomstig van de naam Lars, zijn patroniemen van Laurentius. 
 
Sint Laurentius was in de middeleeuwen een populaire heilige, dus heel wat dopelingen werden naar hem genoemd. Aangezien de naam Laukens ontstaan is als een afleiding van Laurentius, hoeven niet alle personen met de naam Laukens familie van elkaar te zijn of  - beter gezegd - van dezelfde naamgever af te stammen. Dezelfde naam kan dus ontstaan zijn op verschillende plaatsen en verschillende tijdstippen, en dit zonder dat de families met elkaar verwant waren! Anderzijds is het niet onlogisch te veronderstellen dat de personen met de naam Laukens in Achel, dat in de zeventiende en achttiende eeuw slechts enkele honderden inwoners telde, wel degelijk familie van elkaar waren. Voor zover wij weten zijn de families Laukens die vandaag nog bestaan en die van Achel afstammen inderdaad aan elkaar verwant.  Met andere naamgenoten is die link  niet steeds te vinden, maar misschien kunnen we via onze website mogelijke verbanden aan het licht brengen (zie dienaangaande "Missing links").