Johannes A.W. Laukens in New York

 Op de web site van Ellis Island kan men - na registratie - nakijken of een bepaalde naam te vinden is  op de passagierslijsten of bij de bemanningen van de schepen die New York aandeden.  Wanneer we deze lijsten controleren op de naam Laukens dan vinden we bij de bemanning  van de "Bavaria" ene Johannes A.W. Laukens. Het schip kwam van Gibraltar en arriveerde op 11 augustus 1919 in New York.  Deze Johannes Laukens was van Nederlandse nationaliteit en 24 jaar oud. Hij moest dus omstreeks 1895 geboren zijn. De lijst vertelt ons ook dat hij 5 voet 6 inches (167.64 cm) groot was en 125 pond  (56.7 kg) woog. Hij had een "physical mark" op de linkerhand, zijnde een anker.

 

Deel van Crew list van de SS Bavaria, vertrokken in Antwerpen op 18/4/1919, en aangekomen in New York op 2/5/1919. Joannes Laukens, afkomstig uit Holland, 25 jaar oud, behoort tot de bemanning. De info van de lijsten op Ellis Island is waarschijnlijk afkomstig van een volgende reis, enige maanden later.

Toen wij deze gegevens vonden leken ze in eerste instantie té beperkt  om verder te onderzoeken, tot we ze vergeleken met gegevens die we ontdekten in de overlijdensregisters  1908-1974 van Mobile in Alabama. Daar vonden we een zekere John Laukens, overleden op 25/8/1972. Hij was geboren op 16/1/1894 in Rotterdam. Zijn echtgenote, Anna (meisjesnaam ontbrak), was geboren op 12/8/1904 in Alabama en overleed in maart 1982. 

 

Geboorteakte  (Hellevoetsluis 16/1/1894) van Johannes Antonius Wouterus Laukens, zoon van Johannes Franciscus Arnoldus Laukens, bootsmanmaat bij de marine, en van Johanna Theodora Corie.

Wat bleek? In onze data base vonden we ene Johannes Antonius Wouterus Laukens, geboren op 16 januari 1894 in Hellevoetsluis (bij Rotterdam), zoon van Johannes Franciscus Arnoldus Laukens en van Johanna Theodora Corie, Het gezin telde  drie kinderen waarvan er één zeer jong overleed. De vader was bootsmanmaat bij de Marine; het is dus niet onlogisch dat Johannes junior ook voor een zeeloopbaan koos. Het lijkt bijgevolg voor de hand te liggen dat de Johannes A.W. Laukens die in 1919 op de passagierslijst van de Bavaria stond de Johannes Laukens van Hellevoetsluis  is. 

Hoe en waarom hij in Mobile terecht kwam was in die fase van het onderzoek nog niet duidelijk, maar de geboortedatum in de registratie van het overlijden stemde wel exact overeen met die van Johannes Laukens in Hellevoetsluis. Dat als geboorteplaats Rotterdam vermeld wordt verbaast ons niet: zoals het onderzoek later uitwees lag zijn thuisadres in Rotterdam.

Verder onderzoek toonde aan dat Johannes vele jaren als zeeman heeft gewerkt. Van de reizen van en naar de Verenigde Staten vinden we er, dank zij de beschikbaarheid aan passagierslijsten, nogal  wat terug :

 

  • Op 24/6/1917 arriveerde hij - 23 jaar oud - in New York met het schip “Ijsselhaven” vanuit Rotterdam via Halifax (Canada)
  • Op 1/11/1917 was hij weer in New York, ditmaal met het schip ‘Imperoyal” (schrijfwijze onduidelijk), weer vanuit Halifax
  • Op 8/8/1918 vertrok hij met de ‘U.S.A.C.T. Tiger’, een schip dat blijkbaar militaire transporten verzorgde, vanuit Newport News (Virginia) met bestemming Norfolk (Virginia). Op 22/10/1918 vertrekt hij met hetzelfde schip terug naar Newport News. Blijkbaar moest voor dergelijke militaire transporten een adres opgegeven worden “in case of emergency”. Voor Johannes was dat “John Laukens, father, Vliegerstraat, Rotterdam”.
  • In 1919 volgde dan de reis waarmee dit onderzoek begonnen is. We vinden evenwel enkel info over een reis met de “Bavaria” met aankomst in New York op 2/5/1819, vertrokken in Antwerpen op 18/4/1919. De reis had dus 14 dagen geduurd. De reis volgens de info van Ellis Island arriveerde op 11/8/1919. Mogelijk was dit dus een volgende trip. De “Bavaria” was in 1905 in Duitsland gebouwd en in 1918 door de Amerikaanse zeemacht overgenomen. Het mat 2.466 ton en was een cargoschip dat 73 passagiers kon meenemen. Het werd in 1934 verschroot.
  • Johannes reisde de hele wereld rond: Op 19/4/1927 arriveerde hij in New Orleans met het schip “West Corum” vanuit Santos (Brazilie). Volgens het Ships’ Manifest had hij toen al 18 jaar ervaring op zee. Als dit juist is moet hij al in 1909, nauwelijks 15 jaar oud, beginnen varen zijn! Op 5/10/1927 vertrok hij dan weer met het ss “Jadden” vanuit Honolulu naar het Verre Oosten. 

Op 28 mei 1921 diende hij in Florida een “Declaration of Intention” tot het bekomen van het Amerikaanse staatsburgerschap in. Tussen deze intentieverklaring en de eigenlijke aanvraag  (“Petition”) mocht maximaal zeven jaar liggen.  Op 9 maart 1928, dus op de valreep, diende hij zijn “Petition for Naturalization” in. Blijkbaar was zijn dossier in orde want het werd goedgekeurd. Voortaan heette hij officieel John Laukens. 

 

 

  

De “Declaration of Intention” tot het bekomen van het Amerikaanse staatsburgerschap van Joannes Laukens. Naast de gebruikelijke gegevens (geboorteplaats, adres..) moesten ook lichaamskenmerken zoals lengte, gewicht, tattoo’s  (?) vermeld worden. Bemerk ook dat de kandidaat  moest zweren af te zien van elke trouw aan vreemde staatshoofden, in dit geval dus aan Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Hij moest bovendien verklaren geen anarchist of polygamist te zijn...

Volgens zijn intentieverklaring in 1921 woonde hij toen op in Pensacola, Florida. In 1928 woonde hij nog steeds in Pensacola, maar op een ander adres.

 Even raken we het spoor bijster, maar in 1940 vinden we John terug in de census (volkstelling) van 1940, in Mobile, Alabama, een kleine 100 km ten westen van Pensacola, eveneens aan de Golf van Mexico. Hij was intussen gehuwd met Anna Kerna, geboren in Alabama op 12 augustus 1904, en dus 36 jaar oud. Op dezelfde locatie woonden ook zijn stiefdochter Martha Weaver, 13 jaar oud, en zijn schoonmoeder M Collie Kerna, 62 jaar en weduwe. Blijkbaar was hij gestopt met varen want het vermelde beroep was “cable splicer” (volgens internet het installeren, splitsen, herstellen en testen van hoogspanningskabels) . 

John overleed op 78-jarige leeftijd op 25 augustus 1972, zijn echtgenote in maart 1982, 77 jaar oud. Het lijkt er niet op dat het gezin naast de stiefdochter nog andere kinderen - en dus naamgenoten - telde. 

John Laukens en Johannes A.W. Laukens zijn dus wel degelijk één en dezelfde persoon. Bovendien is hij een afstammeling van “onze” oudste voorvader Herman Laukens in Achel: John/Johannes’ vader werd in Rotterdam, zijn grootvader in Antwerpen en zijn overgrootvader in Achel geboren!