Laukens in het land van Waas

Via de website van Familiekunde Vlaanderen afdeling Land van Waas (http://www.familiekunde-landvanwaas.be/) konden we vaststellen dat ook daar de naam Laukens in het verleden voorkwam. In Rupelmonde en Bazel vinden we nogal wat naamgenoten, en dit vanaf het einde van de zeventiende tot in de negentiende eeuw.

Via de on line beschikbare gegevens van het Rijksarchief konden we de families in het land van Waas min of meer reconstrueren (alvast met onze excuses voor de saaie opsomming van namen en feiten).

 

Rupelmonde

De oudst gekende naamgenoot (dus de “stamvader” in de streek) is Laukens Joannes, die op 15/1/1696 huwt met Van Gothem (Goethem/Gouthem) Agatha.  Door het ontbreken van het originele huwelijksregister[1] is de datum gebaseerd op de indexen. En deze indexen werden vaak veel later opgesteld: de indexen van de geboorten in Rupelmonde dateren bijvoorbeeld van 1880!

Van Joannes vinden we geen geboortedatum; het is bijgevolg waarschijnlijk dat hij door zijn huwelijk in Rupelmonde is terechtgekomen. 

Het gezin krijgt 13 kinderen, waarvan er 6 jong sterven[2]. Ze worden allen geboren in Rupelmonde.

Laukens Joannes x Van Gotem Agatha (geboren Rupelmonde op 4/10/1676, gedoopt de volgende dag, overlijdensdatum niet gekend)

 Egidius  (11/11/1696 - 28/12/1696)

-  Amelberga (1/3/1698 - 23/3/1707)

-  Roderic / Theodorus (19/11/1699 - ?)

-  Joannes (2/3/1702 – 18/9/1714)

-  Adrianus / Andreas (21/8/1703 – 6/9/1703)

-  Jacobus (19/8/1704 - ?)

-  Petrus (20/9/1706 – 22/9/1772 Bazel) – zie verder

-  Elisabeth (19/5/1708 – 4/11/1720)

-  Gommarus (8/3/1711 – 5/2/1730)

-  Michael (13/1//1713 - < 5/5/1757) – zie verder

-  Josephus (31/3/1714 - ?)

-  Antonius (14/9/1715 - ?)

-  Joanna Maria (15/1/1718 - ?)

Mogelijk is Joannes, na het overlijden van Agatha Van Gotem, hertrouwd, want we vinden een tweede huwelijk, waarvan de datum evenwel niet gekend is.

Laukens Joannes ( ? – 14/4/1742) x Van Kerckhove Antonia (? – 31/7/1740)

-  Maria Francisca (9/9/1721 – 11/3/1781?)

-  Judocus Arnoldus Franciscus (28/4/1724 - ?)

Van drie kinderen van Joannes vinden we mogelijk huwelijken terug.

Op 5/1/1754 huwt  Laukens Joanna Maria  in Doel met Joannes Franciscus Feyen. Vermoedelijk gaat het hier om de Joanna Maria van 1718. In de huwelijksakte vinden we echter geen concrete aanwijzingen.

Michael (waarschijnlijk) een zoon uit het eerste huwelijk, huwt in Rupelmonde op 14/7/1736.

Michael Laukens (13/1//1713 - < 5/5/1757) x Van Ruyssevelt / Rijssevelt Maria (Rupelmonde 19/9/1700 – 5/5/1757).

-  Joanne Catharina (5/4/1737 - ?)

-  Magdalena (22/8/1738 – 21/8/1758)

Dit is voor Marie Rijssevelt, dochter van Angelo (Engelbert) Rijssevelt en Maria Staes, het tweede huwelijk.

 

Bazel

Petrus, een andere zoon uit het gezin Laukens-Van Gotem huwt in Bazel op 5/11/1731[3].

Petrus Laukens (Rupelmonde 20/9/1706 – Bazel 22/9/1772)  x De Wael Elisabeth ( circa 1699 – Bazel 24/6/1748)

-  Maria Petronella (21/7/1732 – 11/8/1732 ?)

-  Petrus Joannes (7/8/1733 - ?)

-  Elisabeth (1/3/1735 - ?)

-  Anna Francisca (15/6/1737 - ?)

-  Joanna Catharina (5/5/1739 - ?)

Dezelfde Petrus Laukens  huwt op 1/10/1749 in Sint-Niklaas met Maria Catharina Windeij.

Petrus Laukens (Rupelmonde 20/9/1706 – Bazel 22/9/1772)  x Maria Catharina Windeij (Sint-Niklaas 15/8/1721 -  ?)

-  Joanna Coleta (20/6/1751 - ?)

-  Maria Francisca (9/11/1753 - ?)

-  Judocus (18/4/1755 - ? ) zie verder

-  Anna Maria (9/3/1758 - ?)

In de registers van Bazel vinden we nog een huwelijk terug van ene Petrus Laukens met Judoca Meijers, en wel op 12/12/1728.

Petrus Laukens x  Judoca Meijers (circa 1694 – 25/6/1731)

-  Barbara Bernardine ( 4/11/1729 - ?)

Mogelijk is dit het eerste huwelijk van Petrus Laukens (1706 – 1772), maar er zijn hiervoor geen concrete bewijzen of aanwijzingen gevonden. Wel is hij de enige gekende Petrus die in aanmerking komt…

 

Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas  huwt op 3/5/1757 Elisabeth Laukens (“ex Basel”) met Jacobus Colpaert. Zeer waarschijnlijk gaat het dus om de Elisabeth uit het  huwelijk van Petrus Laukens met Elisabeth De Wael.

 

Terug Rupelmonde

Judocus Laukens (zoon van Petrus Laukens en Maria Catharina Windeij) huwt op 21/10/1776 in Bazel. De kinderen uit dit huwelijk worden evenwel in Rupelmonde gedoopt.  Waarschijnlijk  woont de familie in Rupelmonde, de stad dus van zijn grootvader, onze oudst gekende naamgenoot in het Waasland.

Judocus Laukens (Bazel 18/4/1755 - ?) x Bursens Anna Theresia

-  Jacobus (1/8/1777 - ?)

-  Isabella (30/1/1780 - ?) zie verder

-  Josephus (18/5/1782 - ?) zie verder

-  Marcellus (2/9/1784 - ?)

-  Rosa (21/3/1787 - ?) zie verder

Drie kinderen huwen in Rupelmonde:

Isabella op 5/2/1824 met Coppens Judocus.

Josephus op 26/4/1823 met Hooremans Petronilla,

Rosalia op 13/4/1815 met Van den Borgt Joannes Baptista .

Anna Maria Laukens huwt op 17/1/1777 met De Pree Joannes Baptiste. Mogelijk gaat het hier om een zus van Judocus en dochter van Petrus Laukens en Maria Catharina Windeij. Zij is op datum van het huwelijk net geen 19 (gedoopt op 9/3/1758). Onmogelijk is het niet, maar er zijn hoe dan ook toch twijfels. De informatie komt uit de indexen van de huwelijken, verdere gegevens ontbreken alsnog.

 

Nieuwkerken

Laukens Anna Francisca met De Cock Josephus op 13/7/1762

 

Kieldrecht

Op 29/7/1770 huwt Joannes Baptist De Decker met Joanna Maria Lauckens.

Uit dit huwelijk wordt een zoon Joannis Franciscus de Decker geboren.

Hij huwt op 1/11/1799 in Schoondijke met Cornelia Susanna Cremers uit Ijzendijke

 

Besluit:

De wedersamenstelling van de familieverbanden levert enkele interessante resultaten op. Het onderzoek op de burgerlijke stand in de 19de eeuw dient evenwel nog verder aangevuld.

Het lijkt er sterk op dat de naamgenoten in de 18de en 19de eeuw één gemeenschappelijke stamvader hebben: Joannes Laukens, die op  15/1/1696 in Rupelmonde in het huwelijksbootje stapte. Zij herkomst is voorlopig niet gekend,  en bijgevolg is niet geweten of er een verband is met Achel: een echte “missing link” dus. Wél zijn er vrij sterke aanwijzingen dat Joannes een broer is van Henricus Laukens, die op 8/7/1698 in de Sint-Andrieskerk van Antwerpen huwde


[1] In een kerkregister van huwelijken vinden we soms (maar niet steeds) verwijzingen naar de herkomst van de partner wanneer die niet in het eigen dorp huwt (“ex …”). Jammer genoeg ontbreekt dit document voorlopig.

[2] De gegevens van de overlijdens komen uit de indexen, aangezien slechts zeer weinig overlijdensregisters beschikbaar zijn. Overlijdensdata zijn bijgevolg niet gedocumenteerd, en gebaseerd op naamovereenkomsten.

[3] De conclusie dat het om deze Petrus gaat is gebaseerd op namen van doopgetuigen