Nog naamgenoten bij de "Vereenigde Oostindische Compagnie"!


Op de pagina “Laurentius Laukens in de VOC” beschreven we hoe onze rechtstreekse voorvader Laurentius Laukens in 1793 als soldaat dienst nam bij de VOC, en op 4 augustus 1795, amper 35 jaar oud, overleed in het ziekenhuis van Batavia. Zijn broer, Hendrik, was hem daarin voorgegaan: Hij monsterde aan op 16 september 1788, en stierf op de Kaap op 14 maart 1789, kort nadat zijn schip er was aangekomen.

Er stonden evenwel nog twee naamgenoten op de lijst opvarenden van het VOC. Het loont de moeite van even na te gaan waar deze naamgenoten vandaan kwamen, en of ze eventueel familie zouden kunnen zijn.

 

Gerrit Laukens uit Straelen

Op de website www.gahetna.nl, een website die toegang geeft tot de informatie van het nationaal archief van Nederland, vonden we een aantal gegevens.

Op 28/4/1751 voer de Hof d’Uno met 282 opvarenden af met bestemming Kaapstad en Batavia. Aan boord was een zekere Gerrit Laukens, soldaat, afkomstig uit  “Straalen”. De in de lijsten van het VOC vermelde plaats van herkomst is niet steeds de geboorteplaats; het kan evengoed de laatste woon- of verblijfplaats zijn.

Straelen is een kleine stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in de Kreis Kleef, niet ver van Venlo, dus nabij de Nederlandse grens. Straelen ligt op slechts een tiental kilometer van  Kamp Rheinberg, Neukirchen, Repelen en Vluyn, waar we onze naam in de 18de en 19de eeuw vaak terugvinden (zie “De Duitse link”). Mogelijk behoorde Gerrit tot deze tak naamgenoten.

Gerrit kwam op 8 oktober 1751 in Batavia aan. Hij trad uit dienst op 12 oktober, enkele dagen later dus. Als reden werd opgegeven: “opgestapt aan de Kaap, in dienst van kamer Zeeland”. Mogelijk is hij dus tijdens de tussenstop in Kaapstad gerekruteerd. Het lijkt er dus op dat hij in Batavia verder gewerkt heeft voor één van de zes regionale kamers, die samen de VOC uitmaakten.

 

Pieter Laukens uit Bazel

Elf jaar na Gerrit, op 1/3/1762 vertrok het schip Walcheren, met 372 opvarenden  naar Batavia. Eén van de opvarende soldaten was Pieter Laukens, afkomstig uit Bazel.

Op de webpagina “Laukens in het land van Waas”  kan men lezen dat de naam Laukens inderdaad in die streek van de provincie Oost-Vlaanderen voorkwam. De voornaam Petrus  vinden we meermaals in de kerkregisters: Op 7/8/1733 werd in Basel Pierre Jean Laukens geboren, zoon van Laukens Petrus en Dewael Elisabeth.  Is het deze Petrus? We weten het niet. In 1762, het jaar dat het schip vertrok, was hij 28 jaar; dus onmogelijk is het niet!

Petrus, de vader van Pierre Jean Laukens was op 20 september 1706 in Rupelmonde geboren, als zoon van Laukens Joannes en Van Goethem Agatha.  Hun huwelijk op 15 januari 1696 in Rupelmonde is voorlopig de oudste vermelding van onze naam in het land van Waas.

Het verdere lot van Pieter Laukens is onduidelijk. Hij wordt uit dienst gemeld in 1795, met als reden “Vermist”. Hij was niet bij de monstering verschenen. Mogelijk was hij inderdaad verdwenen of gedeserteerd.