Hendrina Laukens: Oeps, klein foutje.. of toch niet?

 

Toen de pastoor van Achel op 11 juni 1736 de geboorte van Hendrina Laukens, dochter van Balthasar Laukens en Helena Pieters, in de parochieregisters moest noteren was hij blijkbaar nog niet goed uitgeslapen, ofwel had hij teveel van de (mis)wijn genoten, want hij noteerde de geboorte in het verkeerde register.
 
Hendrina kwam zodoende in het trouwregister terecht nog vóór ze in het geboorteregister genoteerd stond, zoals onderstaand weergegeven
 
 
  
De pastoor kon dus niet anders dan de vermelding in het trouwregister te schrappen en een nieuwe notering te maken in het geboorteregister….
 
 
  
Maar… Is deze fout wel door de pastoor begaan? Van de parochieregisters werden vaak dubbels gemaakt, het zou dus kunnen dat de fout bij het overschrijven gebeurde, en dat de pastoor wel degelijk het juiste register had gehanteerd. Het zou dus ook kunnen dat wij de foto genomen hebben uit een (microfilm van een) dubbel, en dát – moeten we toegeven - hebben we nog niet nagegaan. Misschien moeten we dat toch maar eens doen eer we een verhaal verzinnen over pastoors die niet uitgeslapen zijn of te diep in het glas hebben gekeken…..