De reis van Jan van Riebeeck naar de Kaap de Goede Hoop

Op 24 december 1651 vertrok Jan van Riebeeck met de Dromedaris, een schip van 560 ton, naar de Kaap, om er een nederzetting te stichten.  Bedoeling was de schepen van de VOC, halfweg hun reis naar Azië, te voorzien van verse groenten en vlees. Het schip kwam op 6 april 1652, na een tocht van drie en een halve maand aan op de Kaap. In tegenstelling tot wat men wellicht zou denken volgden de schepen van de VOC geen koers langs de kusten van Afrika, maar zeilden ze meer westwaarts tot voor de kusten van Brazilië om nadien in rechte lijn naar het Oosten op de Kaap af te stevenen.  Interessant aan dit document is de gedetailleerde aanduiding - dag per dag - van de gevolgde route. Op basis van de kaart schatten we de totale afgelegde afstand op ongeveer 15000 km. De reis van de Dromedaris duurde 103 dagen;  hij vorderde dus zo'n kleine 150 km per dag.

De kaart is te vinden in het Fort de Goede Hoop in Kaapstad. (Foto: Herman Laukens ).

Terug naar De verenigde Oost-Indische Compagnie