Helmond: Kerkhof Molenstraat

Op het kerkhof van Helmond aan de Molenstraat liggen enkele naamgenoten begraven. Het zijn allen familieleden van elkaar. Hun gemeenschappelijke stamvader is Peter Johannes Laukens, geboren in Helmond op 17 augustus 1826, en er overleden op 13 oktober 1889. Peter Johannes was de zoon van Daniel Laukens; die op 13 juni 1794 in Achel werd geboren, en een rechtstreekse afstammeling van Herman Laukens, onze stamvader in Achel.

Klik hier voor een naamreeks van Peter Johannes Laukens tot de stamvader (<1470).

Van drie kleinzonen zijn er graven bekend. 

Klik op de foto's voor een grotere weergave

  

Petrus Johannes Hendrikus Laukens (Helmond 7/7/1894 - Helmond 23/3/1970) was de kleinzoon van Peter Johannes Laukens (hierboven). Op 7 augustus 1921 huwde hij met Henrica Johanna J. Meesterburrie (Helmond 7/11/18198 - 7/7/1977). Hun graf werd in 2015 geruimd .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  Foto: Helma van Hoof
 
 

Henricus Johannes Martinus Laukens (Helmond 17/12/1906 - 3/2/1966), broer van Petrus Johannes Hendrikus, huwde op 1 maart 1930 met Maria Francisca C. Donkers (Helmond 14/11/1904 - 6/10/1951).
 
 
 
  
   Foto: Jan Vrijken
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Petrus Johannes Maria Laukens (Helmond 9/2/1908- 26/5/1995) was eveneens een kleinzoon van Peter Johannes Laukens (zie hierboven), en neef van beide broers. Hij huwde Maria Henrica G.J. Jonkers (Helmond 28/10/1909 - 8/11/2007).
 
 
 
 
 
 
 
    Foto: Helma van Hoof
 
 

 

Henricus M. van Hoof (Mierlo 31/5/1923 - Helmond 5/8/1962) huwde op 27/3/1954 met Maria Hendrika Theodora Laukens (Helmond 14/3/1925 - 26/5/1984), dochter van Petrus  Johannes Hendrikus (zie hierboven).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Helma van Hoof

 

 

 

 

 

Kent u een grafsteen waarop de naam Laukens voorkomt ? Heeft u overlijdensberichten of gedachtenisprentjes (bidprentjes) die nog niet op onze lijst terug te vinden zijn? Kent u een verhaal of anekdote verbonden aan de begraven persoon of zijn familie? Laat het ons weten via het contactformulier.