Predikherenklooster in Mechelen

Bij werken aan het oude Predikherenklooster aan de Stassartstraat in Mechelen werden een aantal zeer oude grafstenen ontdekt, waaronder de grafsteen van een zekere Broeder Joannes Laukens, die op 12/1/1736 overleed (http://www.mechelenblogt.be/2016/01/verrassende-ontdekking-predikherenklooster). Rekening houdend met zijn leeftijd bij overlijden denken we dat het gaat om een zoon van Joannes Laukens en Elisabeth Vereijcken, gehuwd op 14/2/1677 in Mechelen. Joannes was het zesde kind uit het gezin, en werd geboren op 5 mei 1686; hij werd dus nagenoeg 77 jaar zoals op de steen vermeld. Hij was 52 jaar tevoren ingetreden in het klooster.

  

Bron: Fotogrammetrische opnames in december 2015 door de cel Fotogrammetrie – Topografie, afdeling Algemene Technische Ondersteuning, departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid . Op de ene zie je de locatie van de grafsteen in de oostelijke pandgang, op de andere de grafsteen met meer detail.

het opschrift luidt: "Hier leyt begraven Broeder Joannes Laukens sterft den 12 jan 1763 in den ouderdom van 77 jaer geprofest 52 jaeren."

Redenen genoeg om onze informatie over naamgenoten in de Dijlestad te herzien.

Zie http://www.laukens.be/genealogie/content/laukens-mechelen