Bedriegers zijn er ook in de genealogie!

Onlangs vond ik in een privé-archief een boekje over “Het geslacht …”, opgesteld door het “Genealogisch Genootschap België” te Berchem.

Als genealoog was ik uiteraard benieuwd naar de inhoud, maar mijn nieuwsgierigheid maakte vlug plaats voor ergernis.
 
Het boekje bestond uit 25 pagina’s tekst over namen en (familie)wapens. Deze tekst was algemeen, d.w.z. dat hij op zich niets met de persoon in kwestie te maken had, en was waarschijnlijk links en rechts bij elkaar geraapt. Geen naamsverklaring dus van de persoon in kwestie.
 
De zgn “Genealogische gegevens“ besloegen eveneens een 25-tal bladzijden, en bestonden uit een lijst van huwelijken en geboortes. Omdat ik de stamboom van de persoon in kwestie goed ken, was ik toch nieuwgierig om te zien of er raakpunten waren. Tot mijn verbazing kwam geen enkele persoon in de lijst voor in de stamboom, m.a.w. was er een lijst met naamgenoten opgesteld, maar werd er geen enkel genealogisch verband gelegd met de persoon voor wie het “onderzoek” was verricht. Ik heb zelfs twijfels of al de personen die op de lijst staan écht wel bestaan hebben….
 
Het derde deel bestond uit een tabelletje met adresgegevens van naamgenoten, waarschijnlijk geplukt uit één of andere telefoongids.
 
Het “familiewapen” dat werd toegevoegd werd geleverd met de restrictie “dat de vormen die wij leveren als benadering moeten gezien worden en soms ook recent volgens eerder genoemde maatstaven zijn ontworpen”. Met andere woorden: ze hebben er met hun pet naar gegooid (en zo ziet het schild er inderdaad ook uit).
 
Het "benaderende" (sic) wapenschild
Het "benaderende" (sic) wapenschild
 
 
Het boekje werd vergezeld van een garantiecertificaat dat de gegevens authentiek waren, maar: “ die garantie heeft geen betrekking op de verwantschap”. Waardeloos dus, want als je een genealogisch onderzoek laat verrichten, is het toch de bedoeling van inderdaad verwantschappen aan te tonen!.
 
Het geheel had 2.875 BEF (ongeveer 71 euro) gekost; weggegooid geld, van de eerste tot de laatste cent!
 
Na enig zoekwerk op internet bleek dat dergelijke praktijken ook in Nederland bestaan (hebben), en dat de daders van dit bedrog ook effectief veroordeeld werden. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat het “Genealogisch Genootschap België” en de Nederlandse bedriegers  dezelfde - euh -stamboom hebben….
 
In België alleen al  zouden deze nep-genealogen zo'n 800 slachtoffers gemaakt hebben.... Tel hun winst maar even uit!
 
 
 
Conclusie: Ook de nobele wetenschap van de genealogie is niet vrij van profiteurs, charlatans en bedriegers!