Wie was St-Laurentius?

Achel en bij uitbreiding Hamont-Achel heeft iets met St-Laurentius. Het wapen van Grevenbroek draagt zijn afbeelding en de parochie van Hamont is al vele eeuwen gewijd aan dezelfde heilige.

Wanneer men de personen die de naam Laukens in het verleden droegen in Achel overloopt dan valt het op hoeveel mensen er met de naam Laurentius Laukens gezegend waren. Met enige overdrijving mogen we zeggen dat in elke familie Laukens wel een Laurentius te vinden was. Was dit nog een gevolg van de oeroude (Germaanse) gewoonte om de zoon naar de vader te noemen (de zogenaamde vernoeming) ? Mogelijk, maar het kan ook te maken hebben met een algemene populariteit van de heilige waardoor hij in het wapen van Grevenbroek verscheen en een parochie aan hem toegewijd werd.

Maar wie was nu die heilige Laurentius? Even snuisteren op internet bracht ons het levensverhaal dat, zoals zoveel heiligenverhalen, erg weinig concreets bevat.

Laurentius werd geboren in Spanje omstreeks 225 en werd diaken in Rome ten tijde van de vervolging van de christenen. Omdat hij de keizer van Rome de rijkdommen van de kerk niet wilde overhandigen werd hij gefolterd op een rooster boven een vuur en tenslotte onthoofd.

Hij wordt vaak voorgesteld met als attributen de heilige boeken waarover hij zorg droeg en het rooster boven hetwelk hij gefolterd werd (zie afbeelding).

 

 

Sint Laurentius in de kerk van Överselö (Södermanland Zweden) – foto door Användare Klafui