Laukens in de Verenigde Staten (19de-20ste eeuw)

Wanneer de geschiedenis van de immigratie in de Verenigde Staten ter sprake komt, denken we uiteraard in de eerste plaats aan Ellis Island in New York, waar in de periode 1892 tot 1954 meer dan 12 miljoen immigranten hun eerste stappen op Amerikaanse bodem zetten. Tevoren was de immigratie een zaak van elke staat afzonderlijk. Zo zijn er in de periode 1850 tot 1890 in New York alleen al ongeveer 8 miljoen immigranten geregistreerd. Veel van de gegevens over die vroege inwijkelingen in New York  zijn evenwel verloren geraakt in een brand in 1897. 

 

Europese immigranten komen aan op Ellis Island in 1915

Bron: Bain News Service, publisher - Library of Congress Catalog: https://lccn.loc.gov/2014710704 Image download: https://cdn.loc.gov/master/pnp/ggbain/30500/30547u.tif Original url: https://www.loc.gov/pictures/item/2014710704/

Wanneer we in de passagierslijsten van Ellis Island (zie Passenger Record Ellis Island) slechts één naamgenoot terugvinden, betekent dat bijgevolg niet dat we niet verder hoeven te zoeken: in de periode vóór Ellis Island bestond (1892) konden naamgenoten via New York of via andere havens de Verenigde Staten zijn binnengekomen: Boston, Philadelphia, San Francisco, Savannah, Baltimore, Miami, New Orleans,…

De schrijfwijze van namen is vaak een probleem

Wie al eens opzoekingen op naam doet met Familysearch, Ancestry of dergelijke wordt vaak geconfronteerd met een lawine aan gegevens, waarbij ook namen worden weergegeven die in de verste verte niet op de gezochte naam lijken. Op zich is het zoeken naar andere schrijfwijzen van namen een interessante optie, die het onderzoek wel degelijk kan ondersteunen, maar wanneer dit resulteert in veel te veel  gegevens wordt het eerder een hinder dan een vooruitgang. Gelukkig kan men dan “exact zoeken” inschakelen...

Schriftherkenning

Naast de bewuste en soms nogal fantasierijke zoektocht naar naamvarianten speelt de schriftherkenning meer en meer een belangrijke rol in het ontsluiten van archieven. Dergelijke toepassingen zullen o.i. dermate verbeteren dat zij beter zullen scoren dan de doorsnee-amateur, maar de nu operationele systemen staan nog niet echt op punt.

Een voorbeeld van (foute) schriftherkenning. 

Er zijn nogal wat voorbeelden te vinden van fouten bij schriftherkenning, we geven er ééntje uit ons onderzoek in de Verenigde Staten: In de censusgegevens  1940 van John Laukens  (een échte naamgenoot, zie verder) vonden we onderstaande  beroepsomschrijving. 

 De - overigens handige - schriftherkenningstool van Ancestry maakte hiervan “Cokle Sphem”. Een Cokle is een schelpdier (cfr het  Nederlandse “Kokkel”), maar wat “Sphem” betekent? We zouden het niet weten.

 

 

 

 

Uiteindelijk vonden we in een namenlijst (City Directory)  van hetzelfde jaar 1940 de o.i. juiste omschrijving; John Laukens  was een “cable splicer”, zijnde iemand die hoogspanningskabels installeert, splitst, herstelt en test... 

Toegegeven: de census gegevens werden zeer slordig neergeschreven, maar de  schriftherkenning, althans de operationele versie van Ancestry, lijkt nog niet helemaal op punt te staan. Toch zijn we ervan overtuigd dat dergelijke systemen het in de nabije toekomst zullen mogelijk maken om véél sneller dan nu documenten voor de onderzoeker te ontsluiten. 

De resultaten: eerder mager!

Met in ons achterhoofd bovenstaande bedenkingen vonden  we inderdaad bij Familysearch en Ancestry enkele meldingen. De gevonden informatie is echter fragmentarisch, en de beperkte gegevens (men vermeldt bijvoorbeeld nooit de meisjesnaam van de echtgenotes) zijn moeilijk samen te brengen tot een samenhangend geheel. De juistheid ervan kan bovendien niet steeds nagegaan worden. 

Onze zoektocht leverde welgeteld één link naar onze familie op: Johannes Laukens, geboren in 16 januari 1894 in Hellevoetsluis, en overleden in Mobile (Alabama) op 25 augustus 1972. Zie  Johannes A.W. Laukens in New York

Toch even de overige gegevens op een rijtje: 

  • In een volkstelling van 1850 wordt ene John Laukens vermeld in Abington, Montgomery, Pennsylvania. Hij is 24 jaar oud en zou dus omstreeks 1826 geboren zijn. Hij heeft een echtgenote Briget Laukens (meisjesnaam ontbreekt), 22 jaar oud, en een dochter Catharina Laukens, 1 jaar oud. Vraag is echter of deze info juist is, aangezien in deze streek de naam Leukens en Lukens veel voor komt. Zoals men aan onderstaande scan kan merken zijn er op zijn minst enige twijfels over de schrijfwijze van de naam! 

 

 

  • Op 11/9/1879 werd in Cleveland, Cuyahoga, Ohio een dochter geboren van August Laukens en van Mary Laukens. Voornaam van het kind noch familienaam van de moeder worden vermeld. De akte zelf is niet beschikbaar zodat de schrijfwijze van de naam niet kan gecontroleerd worden

 

  • Bij een volkstelling van 1920 wordt in Essex, New Jersey, melding gemaakt van Edgar Laukens, 50 jaar oud (geboorte omstreeks 1870), gehuwd met Bessie Laukens, oud 48 jaar, en een dochter van 23 die eveneens Bessie  heet. 

 

 

  • Bij een volkstelling van 1925, South Dakota, wordt melding gemaakt van Elva L. Laukens, oud 24 jaar en dus omstreeks 1901 geboren in Illinois. Ook hier is geen origineel beeld beschikbaar. Het is dus niet zeker dat de schrijfwijze juist gelezen werd, temeer daar in die streek de naam “Luikens” veel voorkomt. 

 

  • Op 12 augustus 1916 huwt in de staat Missouri een zekere Arthur Martin Laukens (35 jaar) met Josie Storm (45 jaar). Hij zou dus omstreeks 1881 geboren zijn. De schrijfwijze van de naam is - nog maar eens- twijfelachtig, De  naam op de akte kan net zo goed als Laurens, met een gecorrigeerde k gelezen worden, temeer omdat op  dezelfde akte de naam herhaald wordt. Hier wordt het veel duidelijker: geen Laukens dus! Verwarring van de naam Laukens met Laurens komt meer voor, zeker met systemen die namen ontleden met behulp van schriftherkenningssystemen.

 

 

 

  • Ene Laukens Charles vinden we in de census 1870 van Philadelphia (Pennsylvania), met echtgenote en 4 kinderen, De schrijfwijze van de naam in de lijst is eerder twijfelachtig: Het lijkt ons eerder Leukens dan Laukens: vergelijk de “a” met die op andere plaatsen in de lijst : die is daar veel meer uitgesproken.   

 

  • In de Kansas State Census van 1905 vonden de zoekmachines in Nehama Ellis Laukens, 25 jaar, dus circa 1880 geboren in Ohio, en Nell Laukens, 24 jaar, rond 1881 geboren in Kansas 

 

  • Op  8 november 1905 arriveert in New York het SS “König Albert”. Deze ocean liner was gebouwd in 1899 voor de “Norddeutscher Lloyd”. In de periode 1903-1914 onderhield het schip een vaste verbinding Genua-Napels-New York. Bij de “saloon passengers” bevond zich een zekere Edward Laukens, 23 jaar, en single. De schrijfwijze van de naam is niet volledig duidelijk.  

 

 

  

Besluit. 

Onze zoektocht naar naamgenoten in de Verenigde Staten heeft slechts beperkte en fragmentarische info opgeleverd. De té beperkte gegevens laten geen familiereconstructies toe. Slechts één Laukens met een duidelijke link naar onze familietak werd gevonden.

De schrijfwijzen van namen in Ancestry en Familysearch is vaak  “fantasierijk” en onbetrouwbaar, daarom moeten altijd de originele dokumenten - voor zover ze beschikbaar zijn - geraadpleegd worden. Maar: geldt dit niet voor alle opzoekingen?