Bronnen en links

Zoals iedere beginnende genealoog zijn we destijds ons onderzoek gestart in de “archieven” (meer bepaald de blikken chocoladetrommel – zie "De doos") van de eigen familie. Hieruit konden we een eerste beperkte kwartierstaat samenstellen.
 
Veel informatie werd verzameld in de rijksarchieven van België, en meer bepaald in het hulparchief van Beveren, waar microfilmen beschikbaar zijn over alle Vlaamse gemeenten.
 
Adres: Rijksarchief Beveren, Kruibekesesteenweg 39/1, 9120 Beveren
 
Algemene website van het Rijksarchief van België: http://arch.arch.be/
 
Heel wat aktes staan nu ook online op deze website. Meer en meer wordt het nu mogelijk om deze aktes grondig te onderzoeken van achter uw computer. Zie hierover de rubriek "Methodiek".
 
De voornaamste verenigingen voor genealogie in Vlaanderen zijn de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) en het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH) . Het overkoepelende webadres is:   http://www.familiekunde-vlaanderen.be/ 
 
Veel informatie ontving ik van Mathieu (Tjeu) Schuurmans van de heemkundige kring "De Goede Stede Hamont" uit Hamont-Achel. Tjeu heeft heel wat transcripties van oude akten (de gichten van Grevenbroek) gemaakt en becommentarieerd. In deze akten is veel informatie beschikbaar die men in de parochieregisters of de burgerlijke stand niet vindt. De gegevens over de oudst gekende naamgenoten komen uit deze dokumenten. Tjeu heeft ook heel wat geschreven over oude families in Hamont-Achel. Terug te vinden op de website http://www.hamont.be . Wat betreft de naam Laukens is er de rubriek "namen van bij ons".
 
In Achel zelf bestaat er de Heemkundekring Achel, met als webstek: http://www.heemkundekringachel.be/node
 
Informatie over de familie Lehaen uit Neerpelt werd grotendeels gehaald uit “ De genealogie van de stam Lehaen”, door wijlen Willy Lehaen samengebracht en binnen de familie verspreid. Deze informatie werd verder aangevuld met bijkomend onderzoek, onder meer via het internet.
 
Genealogische gegevens (o.m. gezinsreconstructies) over de gemeenten uit het noorden van (Belgisch) Limburg zijn terug te vinden via de website http://www.geneapage.be/  De informatie is georganiseerd per gemeente.
 
Gezinsreconstructie in de gemeente Overpelt werden gemaakt door Marc Philippe; te zien via de link
 
Links naar genealogische websites (familiewebsites op naam, gezinsreconstructies, heemkundige kringen,....) zijn te vinden op
 
De gegevens over de familie Winkeler werd gebaseerd op het genealogisch onderzoek, verricht door wijlen Leo Winkeler. De informatie werd verder vervolledigd door onderzoek in Nederland via onder meer de website http://www.genlias.nl/nl/page0.jsp. Deze site is evenwel off line sinds 1 januari 2013. Door de samenwerking tussen verschillende genealogische verenigingen is er in Nederland een landelijk genealogisch platform ontstaan:  https://www.wiewaswie.nl/ . Vele Nederlandse akten zijn nu ook online te raadplegen via de website http://www.genver.nl/, onderdeel van https://familysearch.org/, een website van de Mormoonse kerk. Hoe daarvan in ons onderzoek gebruik werd gemaakt, vindt men in de rubriek "Methodiek".
 
De info over de familie Wauters ontvingen we van Marc Wauters. Hier en daar werd ze verder aangevuld via internet.
 
In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn enkele kinderen van Petrus Joannes Laukens vanuit Achel naar Nederland getrokken om er een gezin te stichten. Ook dit werd grotendeels via Genlias - nu dus Wiewaswie - in kaart gebracht.
 
Onderzoek over de stam in West-Vlaanderen werd op verschillende plaatsen verricht, onder meer met behulp van de databank opgesteld door vrijwilligers van het Rijksarchief te Brugge. Link: http://www.vrijwilligersrab.be/blog/index.php
 
Informatie over namen is terug te vinden bij de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie, op hun website
 
Interessante informatie over onderzoek naar het ontstaan en de verspreiding van namen (en nog veel meer in dat verband) is te vinden op de website http://users.telenet.be/ann.marynissen/FAQfn.html
In Nederland is er de website van het Meertensinstituut: http://www.meertens.knaw.nl/cms/
Verder is er ook nog de website van het netwerk naamkunde:  http://www.naamkunde.net/
 
Op de portaalsite http://www.2link.be is er pagina volledig gewijd aan genealogie, met tal van verwijzingen naar  familiewebsites:  http://genealogie.2link.be/.
 
Heel wat archiefonderzoek werd verricht door Henk Beijers. Deze onderzoeker ontsloot onder meer de zogenaamde"Meierijse schoutsrekeningen"(1368-1638) uit het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Meer bepaald in de rekeningen van de hoogschout en de laagschout van Den Bosch (’s-Hertogenbosch/Nederland) werden voor zover ons bekend de eerste verwijzingen naar de naam Laukens teruggevonden. Mogelijk/waarschijnlijk is er geen verband met de onze voorouders in Achel, maar het geeft hoe dan ook een illustratie over het ontstaan van onze naam. Link: HenkBeijers Archiefcollectie: http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl
 
Op het internet kan men heel wat info over de teuten vinden; even googelen volstaat. Bijvoorbeeld is er de website van de familie Tilburgs/Tilborghss uit Bergeijk net over de grens met Nederland.
Op initiatief van de heemkundige kring "De Goede Stede Hamont" werd en wordt een website ontwikkeld die volledig aan het fenomeen van de teuten gewijd is. Deze website kan door ieder onderzoeker verder aangevuld worden. Adres: www.teuten.eu. Verder verwijzen we naar het boeiende boek van Jozef Mertens: Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse: 19-de eeuwse mythevorming rond taal, herkomst, handel en wandel van de Kempense teuten”, waarin heel wat informatie is te vinden. Het is een uitgave van Erfgoed Lommel, Luikersteenweg, 3920 Lommel.
 
 
Info over de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) is veelvuldig te vinden op het internet, bijvoorbeeld;