Samenhang

De samenhang tussen de verschillende takken van de familie

 
Elders (zie ”De eerste Laukens in Achel”) kan men lezen dat Herman Laukens, geboren vòòr 1470, waarschijnlijk de naamgever is van de familie in Achel. Vandaag zijn de nakomelingen ervan vooral verspreid over heel Vlaanderen, maar ook daarbuiten.
 
Wat Vlaanderen betreft, kunnen we iIn grote lijnen  een onderscheid maken tussen de Antwerpse en de West-Vlaamse tak van de familie:
 
- De Antwerpse tak van de familie bestaat uit de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Theo Laukens (1902-1973) en Henriette Lehaen (1904-1988), mijn ouders. Theo Laukens was de laatste mannelijke naamdrager van de familie Laukens die in Achel geboren werd: Hij was de enige (volwassen) zoon tussen zeven zussen. Hijzelf kreeg vijf zonen en twee dochters.
 
- De West-Vlaamse tak werd gesticht door Joannes Laukens, geboren op 2 februari 1720. Zijn ouders waren Laurentius Laukens en Maria Margaretha Laukens. Beiden hadden Herman Laukens als (verre) voorvader. Joannes Laukens trok naar West-Vlaanderen en huwde er. Zijn nakomelingen zijn terug te vinden in West-Vlaanderen, maar ook in de streek van Antwerpen en in het Brusselse.
 
Van een aantal naamgenoten in Nederland werd de link met Achel aangetoond. Zie hierover "De Nederlandse link samengevat"
Het zal evenwel nog heel wat onderzoekswerk vergen voor alle links uitgeklaard zijn, als dat al mogelijk is!
 
In 1685 trouwde Winandus Laukens, geboren in Achel, met Eva Braun in Erkelenz, West-Duitsland. Hij werd er later burgemeester. Het echtpaar kreeg 9 kinderen, waaronder 3 zonen. We weten (nog) niet of  de naam Laukens verdergezet werd, maar volgens een Duitse genealoog met wie we contact hadden  zijn er wel degelijk nakomelingen in paternale lijn. De naam zou in loop van de achttiende eeuw echter gewijzigd zijn in Loerkens. Hiervan hebben we alsnog geen genealogische bewijsvoering 
 
Van de samenhang tussen deze verschillende takken hebben we een schematische voorstelling gemaakt. Het is een sterk vereenvoudigd schema geworden, waarop enkel de voor de samenhang strikt noodzakelijke personen vermeld werden. Wenst u echter (veel) meer details, dan kunt u het parenteel van Herman Laukens, exploreren, maar daarvoor dient u wel geregistreerd te zijn