Hoeveel personen zijn er met de naam Laukens?

 In onze data base zijn er 62 personen gekend die onze naam dragen en die nog in leven zijn. Er moeten er echter veel meer zijn:

-          door het feit dat recente archieven niet openbaar toegankelijk  zijn (in principe persoonsgegevens van minder dan 100 jaar oud) kunnen we niet zonder meer de recente registers raadplegen, en zijn we op de goodwill van onze naamgenoten en hun familie aangewezen!.

-          alhoewel we op onze website heel wat informatie geplaatst hebben over naamgenoten waar die link vooralsnog niet gevonden werd (“missing” links), bevat onze data base voorlopig enkel gegevens van personen waarvan de link met onze stamboom is aangetoond.

Het loont bijgevolg de moeite om eens na te gaan hoe groot onze “markt” is, m.a.w. hoeveel naamgenoten er bestaan. En hoewel we weten dat onze naam relatief schaars is, kunnen we nu al zeggen dat er nog heel wat werk te doen valt!

 

In België:

Aangezien de meeste naamgenoten in ons land leven starten we onze zoektocht in  België op de website http://www.familienaam.be/.

Invullen van onze naam met verschillende schrijfwijzen geeft als resultaat:

Laukens : 113

Lauwkens: 38

Schrijfwijzen met ou of andere varianten komen niet voor.

Het totaal is dus 151

Waar de naam Laukens zich situeert hebben we elders reeds beschreven (zie Verspreiding van de naam Laukens)

De  naam Lauwkens hebben we ook bekeken, omdat hij  terug te vinden is in Limburg, en vooral dan in het Noorden: er blijkt een grote overlapping in de streek van oorsprong te zijn. We weten dat de schrijfwijze Lauwkens in 18de eeuw ontstaan is, en dat de naam in de periode daarvoor zonder w werd gespeld.

We hebben echter voorlopig nog geen link met onze stamvader (Laukens Herman / 15de eeuw) aangetoond.[1]

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op het Rijksregister van 1998. In dit register, opgestart in 1968, werden de identificatie- en adresgegevens opgenomen van de personen die waren ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Het is dus een betrouwbare bron. De gegevens zijn vandaag (2014) echter al méér dan 15 jaar oud.

Recentere bronnen zijn er ook, maar die zijn onvolledig. Zo is er bijvoorbeeld de witte gids van (vaste) telefoonnummer. Hierin vinden we voor Laukens 58 resultaten, maar met heel wat dubbels: Wij schatten het werkelijke aantal op 45. Voor Lauwkens zijn er 10 vermeldingen.

Op zich geeft het aantal telefoonaansluitingen geen bijkomende informatie, behalve wanneer we kijken hoeveel personen er gemiddeld zijn per vaste telefoonlijn: 45 Laukensen + 10 Lauwkensen geeft  55 telefoonlijnen of 151/55 = 2.7 personen per aansluiting. Dit getal gaan we verder nog hanteren.

In Nederland

Ook voor Nederland hebben we betrouwbare cijfers. Ze zijn te vinden op de website van het  Meertensinstituuthttp://www.meertens.knaw.nl/nfb/.

De familienamenbank van het Meertensinstituut  is gebaseerd enerzijds op de volkstelling van 1947, anderzijds op het namenbestand van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in september 2007.

Hier vinden we voor de verschillende schrijfwijzen:

Laukens: 60 in 1947; 50 in 2007

Laukes: in 1947 4, in 2007 8, allen in één gemeente (Oss):

Lauwkensen zijn er niet in Nederland. De spellingsvorm met ou bestaat er evenmin.

In Duitsland:

Voor zover we weten bestaat er in Duitsland geen database waarin alle namen zijn opgenomen; je komt wel te weten hoeveel Müllers er zijn (ongeveer een half miljoen), maar voor minder voorkomende namen moeten we een beroep doen op de website http://www.verwandt.de/karten/. De gegevens zijn gebaseerd op telefoonboekregistraties, en dus veel minder zeker dan de gegevens van België of Nederland. We nemen aan dat in Duitsland, net zoals bij ons, de GSM-toestellen  en de smartphones verder oprukken ten nadele van de vaste telefoonlijnen, dus zeker in de toekomst wordt het aantal telefoonlijnen een minder en minder betrouwbaar criterium.

Bij gebrek aan andere bronnen gebruiken we dus bovenstaande gegevensbank. Hieruit blijkt dat er in 2008 19 aansluitingen waren, wat volgens die databank zou overeenkomen met circa 50 naamgenoten. Delen we het aantal naamgenoten door het aantal aansluitingen dan komen we op 2.6 Laukensen per vaste lijn. Dit stemt min of meer overeen met onze berekening in België, waar er 2.7 naamgenoten per aansluiting waren.

Voor onze statistiek noteren we bijgevolg 50 Laukensen voor Duitsland.

In Australië:

De aanwezigheid van Laukensen in Australië dateert van de tweede helft van vorige eeuw (zie hierover Emigratie naar Australië)

Op een website van de Australische overheid vinden we een database met familienamen:

http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon_search_tools.Main?pSearch=Surname

Hieruit blijkt dat er 20 Laukensen zouden zijn (één schrijfwijze).

Andere landen :

We hebben verder weet van een viertal naamgenoten  in andere landen (Vietnam, Frankrijk,  Nieuw-Zeeland,..)

Totaal :

Zo komen we finaal aan het  (benaderende) antwoord op de vraag: Hoeveel Laukensen zijn er ?

België:151

Nederland:50

Duitsland: 50

Australië: 20

Andere landen : 4

Totaal : 275

In onze database staan er 62 Laukensen in leven. Dit is dus 22 % van het totaal. Niet veel? Het is maar hoe je het bekijkt. Indien alle naamgenoten die hun voorouders in onze  data base terugvinden hun gegevens zouden toevoegen, dan zou ons “marktaandeel” pijlsnel de hoogte in gaan![1] Wel zijn er  links in mijn stamboom zowel langs Johanna Catharina Philippe, de moeder van mijn vader Theo Laukens,  als langs moederskant (stam Lehaen)