Een zeer vroege vermelding van Laukens in Leuven?

Onlangs vonden wij een uitgebreide studie van Peter Crombecq met het alfabetische register van de twaalfde- tot achttiende-eeuwse stadsbestuurders van Leuven. Het is een boeiend verslag geworden van hoe het bestuur van de stad Leuven in het ancien régime georganiseerd was. 

In het alfabetisch register vonden wij twee keer de naam Lauken(s) terug: Denijs, die gildedeken was van 1498 en 1499, en Ian, die gezworene van het vleeshuis was in de periode 1404-1429. 

Een zeer vroege vermelding dus, daterend van net vóór of van tijdens de periode dat onze naam in Achel opdook, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze twee verwant zouden zijn aan de gekende familietakken. Boeiend is wél de vaststelling dat die naam moet ontstaan zijn als patroniem. De Lauken(s) Ian wordt ook genoemd Lauwekens of van Lanken, wat er mogelijk op wijst dat Ian een zoon was van een zekere Laurentius.

Het is niet de eerste keer dat we vaststellen dat de naam Laukens haast gelijktijdig op verschillende plaatsen kan ontstaan zijn (zie http://www.laukens.be/genealogie/content/nog-een-naamgever-tilburg)!