Naamgenoten in de Verenigde Oost-Indische Compagnie

 Voor vele Nederlanders is de Vereenigde Oostindische Compagnie een belangrijk onderdeel van de vaderlandse geschiedenis. Meer dan wat ook weerspiegelt de VOC de Hollandse koopmansgeest en ondernemingszin, en ze gaf stof voor allerhande romantische en heroïsche verhalen. En terecht: In de twee eeuwen van haar bestaan heeft de Vereenigde Oostindische Compagnie de handel met het verre Oosten gedomineerd.  De welstand die ze bracht was mede de aanzet tot de Hollandse gouden eeuw.

 

Het logo van de VOC, volgens de bron het oudste bedrijfslogo ter wereld.

Bron: http://www.entoen.nu/voc/beeld-en-geluid/voc-logo

Over de geschiedenis van de VOC: zie, op deze website,  “De Verenigde Oost-Indische Compagnie - de eerste "multinational" “.

Het romantische beeld van dat Nederlands koopmansverleden (je weet wel: de wind in de zeilen, verre horizonten, exotische werelden, kruiden en specerijen, de scheepsjongens van Bontekoe), staat echter in schril contrast met de realiteit aan boord van zo’n schip in de 17de of 18de eeuw: maandenlang op zee, ziekte, ontbering, gigantische sterftecijfers, onmenselijke discipline..

Wie monsterde als matroos of soldaat aan op zo’n schip? Waarom stapte men in zo’n risicovol en onderbetaald avontuur? Voor de  romantiek zullen deze mensen het zeker niet gedaan hebben, eerder uit armoede of wanhoop; mogelijk waren ze op de vlucht voor het verleden, voor schuldeisers of voor het gerecht

In de goedbewaarde lijsten met opvarenden zijn enkele naamgenoten terug te vinden. Twee van hen waren afkomstig van Achel. Eén ervan is een rechtstreekse voorvader, de andere is zijn broer (zie: Laurentius Laukens in de VOC).

 

Er zijn echter nog naamgenoten te vinden die  - nog vroeger - de overstap waagden ( zie: "Nog naamgenoten bij de "Vereenigde Oostindische Compagnie"). Ook van hen hebben we getracht de afkomst te bepalen.