Grafstenen, overlijdensberichten en gedachtenisprentjes

Grafstenen, overlijdensberichten en gedachtenisprentjes zijn vaak de enige nog tastbare herinneringen aan een voorouder. Ze kunnen belangrijke bronnen van genealogische informatie vormen. Toch is die informatie niet altijd betrouwbaar:  overlijdensberichten zijn vaak snel en in emotionele omstandigheden opgesteld. Ze kunnen bijgevolg gemakkelijk fouten bevatten, en dienen derhalve gecontroleerd. Gedachtenisprentjes stellen dan weer de overledene veelal met een ideaalbeeld voor: zijn/haar goede eigenschappen worden dik in de verf gezet; de kleine kantjes worden veelal afgezwakt of verzwegen. Toch kunnen ze een idee geven over zijn/haar persoonlijkheid.

Op onze vraag naar info over grafstenen die verband houden met de naam Laukens kregen wij heel wat reacties. Toch zijn we ervan overtuigd: in heel wat mappen en dozen ligt nog veel informatie verscholen over onze en andere families. We vinden het belangrijk dat al deze kennis gedeeld kan worden via onze website, zodat iedere geïnteresseerde er toegang toe heeft. 

De informatie hieronder omvat de familie Laukens, maar niet uitsluitend naamgenoten. Het begrip "familie" wordt hier (zeer) ruim geïnterpreteerd: ook gegevens over partners en nakomelingen van naamgenoten worden weergegeven.

De informatie kan op drie manieren opgevraagd worden:

- via een lijst van begraafplaatsen waar naamgenoten of hun familieleden begraven werden

- via een kaart van google maps

- via een alfabetische lijst.

De alfabetische lijst omvat veel meer informatie, omdat grafstenen spijtig genoeg vaak - na het verlopen van de begrafenisconcessie - geruimd worden . Overlijdensberichten (doodsbrieven) en gedachtenisprentjes (doodsprentjes,bidprentjes) daarentegen werden vaak in grote aantallen aangemaakt, en kwamen dan - laat ons hopen - terecht in bovengenoemde mappen en dozen.

Hieronder alvast een link naar de oudst gekende grafsteen , en het oudst gekende bidprentje van een naamgenoot.

  

Er zijn zeker nog begraafplaatsen met graven van naamgenoten: zie Wat zoeken wij nog?

 

Kent u een grafsteen waarop de naam Laukens voorkomt ? Heeft u overlijdensberichten of gedachtenisprentjes (bidprentjes) die nog niet op onze lijst terug te vinden zijn? Kent u een verhaal of anekdote verbonden aan de begraven persoon of zijn familie? Laat het ons weten via het contactformulier