Verspreiding van de naam Laukens

De naam Laukens heeft zich vanuit Achel verspreid over een groot deel van Vlaanderen, maar ook daarbuiten.

Toen mijn vader, Theodoor Laukens, in de dertiger jaren van vorige eeuw om beroepsredenen samen met zijn echtgenote eerst naar Tongeren, en later naar Antwerpen trok, was hij de laatste mannelijke telg met de naam Laukens die Achel definitief verliet. Hij had zeven zusters, maar was de enige zoon in de familie die volwassen werd en dus ook de enige om de naam van die tak verder te zetten. Zijn zeven kinderen, ik heb vier broers en twee zussen, wonen allen in de buurt van Antwerpen.

Familiefoto van de familie Laukens-Philippe, genomen omstreeks 1910.
Theodoor Laukens was de enige zoon, de familie telde zeven dochters.
(Familiearchief Laukens-Lehaen)

 

Mijn vader was de laatste in een hele reeks naamgenoten die hun geluk elders gingen beproeven!

In 1685 huwde Winandus Laukens in Erkelenz, Duitsland, met Anna Brauns. Hij kreeg negen kinderen, waaronder drie zonen. We weten niet of er nog nakomelingen met de naam Laukens zijn.

Op 4/11/1755 huwde Joannes Laukens met Theresia Geleyns en trok naar Dudzele. Zij echtgenote overleed kort daarop, en in 1766 huwde hij met Victoria Bonte. De Westvlaamse tak van de familie stamt uit dit tweede huwelijk.

Van de 10 kinderen van Petrus Johannes Laukens (Achel 1755-1826) trokken er (minstens) vijf naar Nederland ( zie ook  "De Nederlandse link samengevat"):

- Gerardus, de oudste zoon, huwde, 30 jaar oud, op 13-06-1816 in Eindhoven met Maria Anna de Groot, 38 jaar oud. Gerardus overleed op 10-2-1842 in Oud-Beijerland. Twee van zijn kleinkinderen bleven in de buurt van Eindhoven, maar één trok naar Bovenkarspel in Wes-Friesland.

- Adrianus Laukens, gedoopt op 19-09-1788 in Achel. Overleed op 15-02-1829 in Goidschalxoord, 40 jaar oud.

- Daniel Laukens trouwde, 27 jaar oud, op 08-11-1821 in Helmond met Johanna Maria Scheepers, 23 jaar oud. Zijn nakomelingen wonen nog in Nederland, o.m. in de omgeving van Helmond.

- In 1830 trok Anna Mechtildis Laukens met haar dochtertje Dorothé Laukens van Achel naar Den Bosch. Dorothé Laukens huwde er in 1845, en één van haar kinderen trok naar Antwerpen. Mijn echtgenote is één van de nazaten in Antwerpen.

- Arnoldus, de jongste zoon (geboren in Achel in 1801), woonde een tijd in Antwerpen, waar zes van zijn tien kinderen geboren werden.  Rond 1840 trok hij naar Rotterdam waar de overige vier kinderen het levenslicht zagen. 

Ook de broer van Petrus Johannes, Adrianus, trok naar Nederland en stichtte er een gezin. Joannes, de zoon van een andere broer Godefridus, stichtte een gezin in Puttershoek en Boxmeer, waar hij overleed.

De samenhang tussen de verschillende takken werd, voor zover bekend, in een schema gezet (zie Samenhang tussen de verschillende takken).

In de zeventiende eeuw vinden we de naam Laukens veel terug in Bergeijk, later ook in Luijksgestel. Er zijn zeker links tussen beide. Ook van daaruit geraakte de naam verder verspreid over Nederland, en zelfs richting Duitsland, want op 12/8/1857 huwde een zekere Sebastiaan Laukens uit Luijksgestel met Helena Janssen. Het huwelijk ging door in Pfalzdorf (Nordrhein-Westfalen), en we hebben weet van één zoon, Peter Johannes, die op 23/12/1857 in Pfalzdorf werd gedoopt..

Het is (voorlopig?) niet duidelijk of de naamgenoten in Bergeijk en Luijksgestel verwant zijn aan de tak in Achel. Er kan ook een verband zijn met de “collega’s” van Overpelt/Neerpelt. Gezien de zeer kleine afstand is de kans op familiebanden vrij groot, wat evenwel nog niet wil zeggen dat al deze naamgenoten van één en dezelfde voorouder afstammen (zie Hoe ontstond de naam Laukens?).

We hebben dus reeds een vrij goed beeld van de spreiding van de naam Laukens in het verleden. Eén ding is zeker: de naam komt niet zoveel voor! Via gespecialiseerde websites kan men de spreiding nagaan.

Doen we deze oefening op de website http://www.familienaam.be/ dan zouden er op dit ogenblik in België 113 mensen zijn met de naam “Laukens” en 37 met de naam “Lauwkens”. De varianten met de tweeklank “ou”, in de negentiende eeuw nog te vinden, bestaan voor zover wij weten niet meer, De gegevens van deze website zijn gebaseerd op het rijksregister van 1998.

Iets gelijkaardigs kan in andere landen. In Nederland hebben we de website  www.cbgfamilienamen.nl/nfb/http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/, waaruit blijkt dat er 50 personen zijn met de naam Laukens. Dit zijn gegevens van 2007, in 1947 zouden dat er 60 geweest zijn.

Ook in Duitsland kan men de spreiding van de naam nagaan: http://www.verwandt.de/karten/ . We schatten op basis van deze gegevens het aantal naamgenoten in Duitsland op een vijftigtal. Ze zijn vooral gesitueerd in het westen en het noorden. Misschien heeft dit te maken met het werkingsterrein van de Teuten?