Joachim Laukens: een onderwijzer in de 19de eeuw (1814)

Wanneer men in Google Books de naam Laukens intikt krijgt men een overzicht van meer dan 600 boeken waarin onze naam zou voorkomen. "Zou", want in werkelijkheid zijn het er veel minder omdat de automatische scanner van het programma (nog) niet het onderscheid kan maken tussen "Laukens" en "Laurens". Een groot deel van de vermelde boeken hebben bijgevolg niets met onze familienaam te maken. Toch doet men af en toe verrassende vondsten, en één daarvan is een turf uit 1814 met als titel: "Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen binnen de Vereenigde Nederlanden". Een saaie titel voor een al even saai boek (tenzij misschien voor specialisten), ware het niet dat in dit werk een "Lijst van Schoolonderwijzers"  staat waarin melding gemaakt wordt van ene Joachim Laukens, 18 jaar oud, en ondermeester in Geffen (niet zo ver van 's-Hertogenbosch).

Hij moet het blijkbaar goed gedaan hebben want in een later boek wordt hij vermeld als hoofdonderwijzer in Sittard en Maastricht, een post die hij waargenomen heeft tot in 1830, het jaar van zijn overlijden (in Maastricht).  In 1823 heeft hij zelfs een school voor meisjes geopend.

Wie was nu die Joachim Laukens? Vermits hij 18 was in 1814 weten we dat hij ongeveer in 1796 geboren is. Hij is overleden in 1830. Via Genlias vinden we in de burgerlijke stand van Maastricht inderdaad een Joachim Laukens, overleden op 34-jarige leeftijd op 17/4/1830.

Na nog wat verder zoeken via internet vonden we een geboortedatum van Joachim in Lathum, op 23/3/1796.

Hij is de zoon van Adrianus Laukens (de schrijfwijze varieert nogal) en Margaretha Brouwer. Deze Adrianus overlijdt op 60-jarige leeftijd in 1819 in Wageningen. Hij is geboren in Aggelen (België). Als vader wordt Gradus Laukens en als moeder Helena Bats genoemd.  Gradus is een in Nederland wel meer voorkomende afleiding van Gerardus. Dat  "Aggelen" "Achel" betekent, lijkt ons voor de hand te liggen.

In onze data base vinden we inderdaad een Gerardus Laukens terug, geboren op 26/10/1718, en op 29/7/1747 gehuwd met Helena Praets. Alhoewel het op zich niet vanzelfsprekend is "Helena Praets" en "Helena Bats" als één en dezelfde peroon te beschouwen, kunnen we, gezien de overige feiten allemaal kloppen, aannemen dat er in dit geval bij het opschrijven van de namen iets verkeerd gelopen is. Fonetisch lijken "Praets" en "Bats" trouwens redelijk sterk op elkaar.

Gerardus Laukens en Helena Praets hebben een zoon, Adrianus, gedoopt op 20/6/1759 in Achel, maar waarvan de datum van mogelijk huwelijk en van overlijden tot nu toe niet gekend waren. We weten nu waarom: Adrianus verliet zijn geboortedorp en huwde op 7/7/1793 in Rheden met Margareta Brouwer.  Hij stierf, zoals gezegd, in Wageningen.

Uit nader onderzoek blijkt dat Adrianus Laukens en Margaretha Brouwer een groot gezin hadden - niet ongewoon voor die tijd - waarvan Joachim het tweede kind was. We weten dat ze negen of tien kinderen hadden, waarvan er enkele zeer jong stierven. Er waren drie of vier  zonen, waaronder dus onze onderwijzer. Voorlopig weten we niet of deze zonen ooit gehuwd zijn en nakomelingen met de naam Laukens hebben. Is dat wel het geval, dan is het niet onmogelijk dat sommige naamgenoten in Nederland inderdaad Adrianus als voorvader hebben en op die manier aan onze familie kunnen gelinkt worden. Eén dochter  -Helena- overleed op 20/3/1872 ongehuwd in Boxmeer. Een neef van haar, zoon van Godefridus (een broer van Adrianus), Joannes, stichtte een gezin in Boxmeer en Puttershoek.

Uiteraard moeten de links, die we nu op internet gevonden hebben, verder bevestigd worden door onderzoek op de basisdocumenten.