Leden van de Sint-Sebastiaangilde van Kalmthout

Op de website genealogische verkenningen vonden we een ledenlijst van de leden van de Sint-Sebastiaangilde van Kalmthout in 1629

Omdat het hier over een vroege vermelding van de naam Laukens gaat, en er drie naamgenoten (alle drie zonen van Peeter, en dus broers) in de lijst te vinden zijn, nemen we deze ledenlijst op in ons overzicht van "missing links".

Kalmthout. Leden van de Sint-Sebastiaangilde 1629.

(bron: Calmpthoutania, 1997, 2, p. 71)

1. Jan vanden Bleke, hoofdman (72 jr. oud, oud-secretaris van Kalmthout en Essen)
2. Cornelis Jacob Willemen, koning
3. Jan Cornelis Francken, deken
4. Willem Neefs, oud-koning
5. Adriaen Phlipssen, vaandrig
6. Hubrecht Janssen, oud-koning ( = Huybrecht Janssen Wagemaecker, koning in 1625)
7. Dierick Peeterssen Bussers, oud-koning (schepen te Kalmthout)
8. Joos Janssen, oud-koning
9. Jacob Cornelis Jacobssen, oud-koning
10. Jan Blockhuys
11. Peeter Cornelissen Cleyneels (= van Oevelen)
12. Adriaen Wagemaeckers, oud-koning
13. Adriaen Jan Blockhuys
14. Cornelis Janssen Maes (was deken in 1625)
15. Jan Cornelis Jacobssen
16. Henrick van Spaendonck (schepen te Kalmthout)
17. Quyryn Joos Laureyssen (was deken in 1625)
18. Cornelis de Smidt
19. Willem van Ende (= van den Eynde)
20. Geeraert Jacobssen
21. Cornelis de Wagemaecker
22. Joos Pieter Cornelissen (= van Oevelen)
23. Andries Claes Duerincx (geboren te Kalmthout 27 september 1609)
24. Adriaen Janssen Maes
25. Jan Jansse Maes
26. Dierick Willemssen van Ende
27. Merten Cornelis Mertens
28. Jan Hubrechtssen Wagemaeckers
29. Marinis Peeterssen
30. Steven Henricxssen
31. Hubrecht Janssen Kerschot
32. Wouter Pieterssen van Miert
33. Jan Jacobssen Dielkens
34. Jasper Willemsen van Ende
35. Hans Pieter Abels
36. Joris Claessen Verhoeven
37. Adriaen Janssen Deckers
38. Peeter Geertssen Hermans
39. Michiel Crynssen Pallens
40. Jan Peeter Laukens (= Leys)
41. Adriaen Janssen Govairts
42. Jan Jacobssen
43. Anthonis Peeter Laukens
44. Adriaen Peeter Laukens

45. Adriaen Claes Duerincx
46. Thomas Janssen vanden Bleke (° Kalmthout, 22 november 1609)
47. Peeter Willemsen van Ende
48. Cornelis Jan Mathyssen
49. Jan Willemssen
50. Stoffel Jacob Willemsen
51. Willem Hubrechtssen Wagemaeckers
52. Cornelis Wagemaeckers (in 't Achterbroeck)
53. Bertelmeeus Cornelissen (: van Broeckhoven)"