Zijn Joannes Laukens in Rupelmonde en Henricus Laukens in Antwerpen broers?

Samenvatting: 

Alle naamgenoten in Rupelmonde zijn terug te brengen zijn tot één stamvader: Jan Laukens, die geboren is rond 1665, en dezelfde naam draagt als zijn vader. Er zijn aanwijzingen dat Henricus Laukens, die op 8/7/1698 in de Sint Andries kerk in Antwerpen huwt, zijn jongere broer is. Waar beiden geboren zijn weten we voorlopig niet.

We moeten dus op zoek gaan naar een gezin van een zekere Jan Laukens, geboren in de eerste helft van de 17de eeuw, en die minimum twee zonen heeft: Jan, geboren circa 1665, Henricus enkele jaren later (ze zijn in 1696 resp 1698 gehuwd). Het zou kunnen dat Henricus de naam van zijn grootvader langs moederskant gekregen heeft. 

Alhoewel we in Antwerpen al naamgenoten vinden in de 16 de eeuw, en het dus logisch zou zijn dat beide broers daarvan afstammen, is er voorlopig geen aanwijzing, laat staan een bewijs, om dit te bevestigen. Het is dus nog mogelijk dat beiden van elders afkomstig zijn, en dan denken we uiteraard aan onze eigen roots: Achel of Hamont....

Onbekende afstamming

Elders op deze web site hebben we de naamgenoten beschreven in Rupelmonde, afstammelingen van Joannes Laukens, en van Henricus Laukens in AntwerpenVan geen van beiden weten we via rechtstreekse bronnen waar ze vandaan komen. Het lijkt er sterk op dat zowel Joannes die op 5/2/1696 in Rupelmonde met Agatha Van Goethem huwde als Henricus die op 8/7/1698 in de Antwerpse Sint Andrieskerk trouwde met Elisabeth Peeters, van elders afkomstig waren. 

Uit de begrafenisakte van Joannes weten we dat zijn vader eveneens Joannes heette, maar wie deze Joannes was of waar hij vandaan kwam is voorlopig een mysterie. 

 

Begrafenisakte  van Joannes Laukens in Rupelmonde op 14/4/1742, waaruit blijkt dat hij zoon is van ene Joannes Laukens, en 77 jaar oud; dus moet hij rond 1665 geboren zijn.

In de “catalogus desponsorum” (ondertrouw) van de Sint Andrieskerk staat dan weer dat Henricus afkomstig is van “S. Georg”, mogelijk dus de Sint Jorisparochie in Antwerpen, maar ook daar vinden we geen aanwijzingen. In Antwerpen komt de naam Laukens sporadisch voor sinds 1565 (doop in de Kathedraal), 1572 (huwelijk - van een Jan Laukens - in St-Andries) , 1588 e.v. (Sint-Jacob),… maar voorlopig is er geen enkele aansluiting te vinden in de tweede helft van de 17de eeuw.  

 

In de vermelding op 23/6/1698 van het aanstaande huwelijk van Henricus Laukens met Elisabeth Peeters staat rechts bovenaan vermeld “S. Georg”, wat mogelijk betekent dat Henricus van de St Joris-parochie afkomstig is

Een aantal aanwijzingen

Wanneer we vermoeden dat Joannes en Henricus broers zijn, is dat bijgevolg niet op basis van concrete bewijzen, maar  steunt dat eerder op een aantal aanwijzingen:

1. De voornaamste aanwijzing is dat bij de doop van Theodorus Laukens op 20/11/1699 in Rupelmonde als getuige wordt genoemd: “.. elisabetha peters uxor hendrici laukens”. 

De kans is klein dat in dezelfde periode (nog) een Elisabeth Peeters met (nog) een Hendricus Laukens getrouwd is.  Per slot van rekening is de afstand Rupelmonde-Antwerpen hemelsbreed minder dan 20 km.

 

 

  

2. Bij doop van Henricus Laukens in Antwerpen St-Andries op 13/12/1701 is één van de getuigen Maria Staes. Het lijkt er op dat Maria Staes zowel Joannes in Rupelmonde als Hendricus in Antwerpen kende. Maria Staes is op 21/9/1701 in Rupelmonde de moeder bij de doop van Maria Rijssevelt. Maria Ruyssevelt (schrijfwijze in beide aktes verschillend) trouwt later (17/7/1736) overigens met Michael Laukens, zoon van Joannes. Bij haar overlijden op 5/5/1757 wordt dit bevestigd: “sepulta est Maria Van Ruysseveldt vidua Michaelis Laukens”.

 

3. Doop in Rupelmonde van Joannes Laukens op 2/3/1702: getuige “Henricus Laukens”

 

4. Doop in Rupelmonde van Petrus Laukens op  20/9/1706 : getuige Catharina van Royen uxor Egidij Brijs. 

 

 

 

Op 30/6/1698 wordt er een zoon gedoopt van Egidius Brijs en Catharina van Royen,

 

Mogelijk is deze Egidius Brijs getuige bij het huwelijk van Henricus Laukens  op 8/7/1698 in de Sint-Andrieskerk van Antwerpen, alhoewel de tekst gecorrigeerd of besmeurd is… de tweede letter van de naam van de getuige kan een r zijn, zie ook elders de schrijfwijze van deze letter. 

 

 

5. Doop in de Sint-Andrieskerk in Antwerpen 9/11/1736: Joannes Henricus is de eerste zoon van Jacobus Laukens; hij wordt geboren op 9/11/1736. De naam is opvallend: vaak wordt de eerste zoon vernoemd naar de grootvader langs vaderzijde, in dit geval zou dit Henricus zijn. Maar Henricus is in 1724 overleden. Het is dus best mogelijk dat Jacobus de broer van zijn vader, Joannes, kiest als dooppeter. Joannes is op dat ogenblik ongeveer 71 jaar oud, en woont in 

Rupelmonde, vandaar mogelijk Godefridus Laudaens als vervanger (loco) bij de doopplechtigheid. Elisabeth Peeters, moeder van Jacobus is meter (alhoewel dit volgens de ongeschreven regels de moeder langs moederskant zou moeten zijn.…). Jacobus had ook een broer Joannes maar deze kan het niet zijn want hij is zeer jong overleden.

 

  

6. Joannes huwt in januari 1696, Henricus in Antwerpen op 8/7/1698: beiden kunnen ongeveer dezelfde leeftijd hebben en dus broers (of neven?) zijn, maar: Agatha Van Goethem is gedoopt op 5/10/1676, en dus 19 jaar als ze huwt. Joannes is veel ouder want hij overlijdt in Rupelmonde op 14/4/1742 op 77 jarige leeftijd. Hij is dus circa 1665 geboren, en dus ongeveer 31 als hij huwt. Bij zijn overlijden wordt zijn vader Joannes genoemd (die we dus oorlopig niet kennen). Bij zijn overlijden is Joannes weduwnaar van Antonette/Antonia van Kerckhove, zijn tweede echtgenote.

Waar komen deze naamgenoten vandaan?

Door het feit dat alle gevonden naamgenoten in Rupelmonde terug te brengen zijn tot één stamvader, die mogelijk verwant is aan een andere tak in Antwerpen (waar eigenlijk ook maar één stamvader gekend is), lijkt het er wel degelijk op dat de oudst gekende Laukens in Rupelmonde  (Jan Laukens, huwt er in 1696) van elders afkomstig is. Hij krijgt dezelfde voornaam als zijn vader - Jan Laukens - dus mogelijk is hij de oudste zoon. Als we, de bovenstaande redenering volgen, en aannemen dat de Henricus in Antwerpen zijn jongere broer is, moeten we dus op zoek gaan naar een gezin van een zekere Jan Laukens, geboren in de eerste helft van de 17de eeuw, en die minimum twee zonen heeft: Jan, geboren circa 1665, Henricus enkele jaren later (ze zijn in 1696 resp 1698 gehuwd). Het zou kunnen dat Henricus de naam van zijn grootvader langs moederskant gekregen heeft. 

Vader Jan Laukens zou b.v. op 25 jarige leeftijd gehuwd kunnen zijn. Als hij al snel zijn eerste zoon had, b.v. na 1 jaar, dan moet hij ergens rond 1640 geboren zijn, laat ons zeggen tussen 1630 en maximaal 1645. Alhoewel we zoals gezegd in Antwerpen al naamgenoten vinden in de 16 de eeuw, en het dus logisch zou zijn dat beide broers daarvan afstammen, is er voorlopig geen aanwijzing, laat staan een bewijs, om dit te bevestigen. 

Het is dus nog mogelijk dat beiden van elders afkomstig zijn, en dan denken we uiteraard aan onze eigen roots: Achel of Hamont....