Registratie

 Waarom registreren?

Registreren maakt het mogelijk om ook toegang te krijgen tot de pagina's die beveiligd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de pagina's met stamboomoverzichten, zoals de kwartierstaten van Laukens-Lehaen en van Wauters-Winkeler, bij het overzicht van alle afstammelingen van Herman Laukens (geboren voor 1470!), maar ook bij sommige familieverhalen........

Hoe registreren ? Heel eenvoudig door een berichtje te sturen via het contactformulier,  met daarin

- je e-mailadres,

- de gebruikersnaam die je wil hanteren als identificatie (je mag daarvoor je eigen naam gebruiken, maar ook fantasievollere benamingen zijn toegelaten).

Na goedkeuring door de webmaster ontvang je een e-mail met verdere toelichting. Vanaf dat ogenblik  kan je inloggen met je gebruikersnaam en paswoord.

Het verstrekte e-mailadres is enkel aan de webmaster bekend en wordt niet aan derden medegedeeld. Men loopt dus geen enkel risico door te registreren.

Voorwaarden.

Wie zich registreert verklaart uitdrukkelijk  dat hij/zij de geconsulteerde gegevens uitsluitend voor eigen informatie zal gebruiken en niet aan derden zal  mededelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster 

Ondervind je problemen om te registreren? Neem dan contact op via bovengenoemd contactfomulier.