Missing links

Alhoewel de naam Laukens niet zo vaak voorkomt, komen we toch af en toe teksten tegen, waarin verwezen wordt naar deze of gene Laukens, zonder dat we onmiddellijk de link kunnen maken met onze stamboom. Dat er niet noodzakelijk een link hoeft te zijn weten we, omdat de naam Laukens als een patroniem ontstaan is, en dit mogelijk op verschillende plaatsen en tijdstippen. Toch vinden we het de moeite waard om verwijzingen naar onze familienaam te signaleren, in de hoop dat er misschien ooit een link zou kunnen gevonden worden!